Публикация

Още 6 онколекарства поема здравната каса

Решението е взето по целесъобразност


За да осигури лекарства за основна терапия на пациенти с онкологични и онкохематологични заболявания, Националната здравноосигурителна каса е успяла да договори с притежателите на разрешение за употреба допълнителни отстъпки за общо 6 медикамента.

Като отчете факта, че липсата на адекватна терапия би ограничила терапевтичните възможности на специалистите при лечение на деца, за които терапията е алтернативна, касата прие да договори в полза на онкоболните пациенти по-ниски отстъпки от нормативно установените за 4 лекарства:

1. Cisplatin Accord 1 mg/ml - 50 ml;
2. ENDOXAN power for sol. for inj. 200mg х10;
3. HOLOXAN power for sol. for inj. 1000x1;
4. Carboplatin Actavis concentrate for sol. for inf. 10mg/ml - 15 mlх1“, се посочва в съобщение на здравната каса.

Освен сключването на договори с фармацевтичните компании за горепосочените лекарства, НЗОК е постигнала съгласие с една от тях да не изтегля от българския фармацевтичен пазар лекарствените продукти Tolterodin Accord film tabl. 2mg x 28 и Terazosin Accord tabl. 2mg x 28. За тях ще бъдат сключени договори по Наредба № 10 за предоставяне на отстъпка в размер на 10% от разходите на касата за съответното тримесечие.

След проведени преговори, НЗОК ще осигури и ще заплаща за лечението на онкоболните и още два лекарствени продукта – Cytarabine Accod inj. or inf. 100 mg/ml – 10 ml x l и Doxorubicin Accod concentrate for sol. for inf. 2mg/ml 25 mlх1. 

Решението за сключване на тези договори е взето по целесъобразност, в полза на здравноосигурените лица, на заседание на Надзорния съвет на НЗОК, проведено на 17 януари, допълва институцията.

Коментари