Публикация

Конференция с акцент върху лечението на A(H1N1)


Дружеството на анестезиолозите в България организира днес и утре научна конференция на тема: „Интензивното лечение на респираторните инфекции, придобити в обществото”, която ще се проведе в Новотел „Пловдив”.

Форумът ще акцентира върху комплексното лечение от различни специалисти на грипния вирус A(H1 N1). В тази насока ще бъдат и презентации от председателя на Дружеството на анестезиолозите – доц. Николай Петров (началник на Клиниката по анестезиология, реанимация и интензивно лечение към ВМА), председателя на Дружеството на пулмолозите – доц. Коста Костов (началник на Клиниката по пулмология към ВМА), началника на отдел „Надзор на заразните болести” към Министерството на здравеопазването и главен епидемиолог - д-р Ангел Кунчев, и др.

Основната цел на форума е разглеждането на лечението на свинския грип, като се започне от началната фаза на заболяването и неговото по-леко протичане и се стигне до най-тежките му форми, както и приемането на стандарти на поведение, прилагани от клиниките с най-ниска смъртност от свински грип.

В конференцията ще участват представители на Министерството на здравеопазването, на Комисията по здравеопазване в Народното събрание, както и над 120 епидемиолози, пулмолози и реаниматори от цялата страна.

Форумът ще приключи с кръгла маса, на която ще се приемат стандарти за лечението на пациенти с тежка форма на A(H1N1), както и профилактични мерки срещу очакваната втора вълна на грипна епидемия. 

Коментари