Публикация

За 2 столетия човешкият живот се е удължил с 38 год.


Общото намаляване на смъртността в световен мащаб е процес,  започнал в по-развитите региони през XIX в. За последните 200 год. продължителността на живота е нараснала от 30 на 68 год., а световното население  - от 1 млрд. през 1810 год. на близо 7 млрд. през 2010. Това се посочва в доклад на ООН.

Постигнатият прогрес, според анализа на световната организация, се дължи на революционните постижения в технологиите, както и на големия напредък на медицината.
Средната продължителност на живота в целия свят започва да расте стремително след 1950 год., като най-дълго живеят хората в Северна Америка и Европа, а най-кратко - в Африка.

Коментари