Публикация

Отделението по Съдова Хирургия е втората Клиника с III-то, най-високо ниво на компетентност в УМБАЛ „Дева Мария“

С разрешение за осъществяване на лечебна дейност №МБ – 362/08.09.2016г. първото отделение по съдова хирургия на територията на Бургаска област (01.03.2011г.), което работи вече шеста година, става Клиника по Съдова хиругия – с III-то, най-високо ниво на компетентност.


С разрешение за осъществяване на лечебна дейност №МБ – 362/08.09.2016г.  първото отделение по съдова хирургия на територията на Бургаска област (01.03.2011г.), което работи вече шеста година, става Клиника по Съдова хиругия – с III-то, най-високо ниво на компетентност.

Екипът на Клиниката по Съдова Хирургия на УМБАЛ „Дева Мария“, е ръководен от хабилитирано лице - Доц. д-р Борислав Денчев д.м. и е в състав :  д-р Тодор Драганов, д-р Галин Желев, д-р Елена Домусчиева, д-р Георги Николов. Методичен ръководител на клинката е Проф. Тодор Захариев, дмн.

Дейността на Клиника по Съдова Хирургия на УМБАЛ „Дева Мария“ обхваща всички аспекти на модерната съдова хирургия :

Оперативно лечение на периферна артериална болест, включваща байпас операции и ендоваскуларни (безкръвни) интервенции.
Пълен обем на хирургични интервенции при аневризми, тромбози и стенози на аорта и коремните й клонове.
Пълен обем оперативни интервенции при хронична венозна недостатъчност и варикозна болест. Включващ стрипинг, варицектомия, лазерна и радиофреквентна аблация и склеротерапия.
Пластика на артерии след ендартеректомия с пришиване на пач-протезен материал.
В отделението се извършва конвенционална и ендоваскуларна корекция на стенотични и тромботично участаци на каротидни артерии
Клиниката е оборудвана с най-съвременна апаратура и разполага със модерни скенер, ехограф, ангиограф, апарат за лазерна аблация, апарат за радиофреквентна аблация.
Гордостта на Клиниката е единственият по рода си в Югоизточна България апарат за механична ротаблация – Rotarex, Schwizerland, позволяващ с минимално инвазивен метод (безкръвен), да се извършва лечение на остра и хронична тромбоза на артериалните и венозни съдове

                Под ръководството на проф. Захариев и благодарение на Rotarex на територията на УМБАЛ „Дева Мария“ още през 2011г. започват да се извършват знакови операции не само за региона, а и за страната. Няколко от тях са докладвани на ежегония световен форум по съдова и ендовазкуларна хирургия в Сидни, Австралия 2014.
                От създването си през 2011г. в Клиниката по Съдова Хирургия се извършват средно над 1500 операции годишно - бройка доста над тази, с която могат да се похвалят останалите  подобни отделения на територията на региона. Пациенти на клиниката са не само бургазлии, а и хора от цялата страна и чужбина. Това е показателно за доверието, което пациентите имат към УМБАЛ „Дева Мария“ и Клиниката по Съдова Хирургия.

Коментари