Публикация

Конфедерация „Защита на здравето” настоява средствата за лекарства да не се намаляват


Конфедерация „Защита на здравето” изразява в открито писмо тревогата си от готвеното намаление на публичните средства за лекарства.

Според пациентската организация отделянето на средства за доболнично лечение и най-вече за лекарства е инвестиция, която спестява на държавата реални пари в реално време за болнична помощ, която е по-скъпа, продължителна и често закъсняла.

Конфедерацията предлага резервът от 400 мил. лева от здравни вноски  в БНБ да бъде   отблокиран на части при доказана необходимост,  за да се стабилизира системата и да остане  резерв от 10 %  на НЗОК, който е напълно достатъчен за българската здравна система.

"Ако управляващите твърдят, че средствата са виртуални, то те са тези, които трябва да издирят нашите средства чрез прокуратурата. Ние сме на мнение, че веднага може да се установи кой е оформял документи с невярно съдържание и да се търси наказателна отговорност", посочва пациентската организация. 

За 2010 г. НЗОК ще плати на държавата ДДС в размер на 53 млн лв. от общо 320 млн. лв., определени за лекарства за домашно лечение. Това са пари от здравни вноски, които трябва да се използват за здраве.

След постъпил отчет на НЗОК за заплатени лекарства за определен период – месец, тримесечие, държавата да възстановява на НЗОК сумата на заплатеното ДДС за лекарства чрез целева субсидия.

"Предлагаме лекарствата да излязат от списъка на обикновенните стоки и ДДС да бъде редуцирано до поносими нива. По Закона за корпоративното и подоходно облагане да отпадне дънък дарение за лекарства и здравеопазване", се посочва в писмото, подписано от председателя на КЗК Владимир Томов.

КЗК предлага също отпадане на тавана от 2000  хил. лв., върху който се дължат здравноосигурителни вноски, като така ще се спази принципът на равнопоставеност и солидарност.

Коментари