Публикация

До началото на месец април в Клиниката по Лъчелечение към УМБАЛ "Св. Георги" - Пловдив ще започне да се използва единствения в България CyberKnife (КиберНож)

До началото на месец април в Клиниката по Лъчелечение към УМБАЛ "Св. Георги" - Пловдив ще започне да се използва единствения в България CyberKnife (КиберНож)

CyberKnife е изключителен пробив в радиохирургията. След въвеждането му в експлоатация няма да е необходимо пациентите да бъдат насочвани към Турция или други европейски страни, каквато беше практиката до сега. Какво представлява CyberKnife и какви са предимствата му може да прочетете в статията.


CyberKnife съчетава две иновационни технологии:
- Система за образно насочване проследява и потвърждава мястото на тумора и позволява автоматична компенсация на движението на пациента при извършване на манипулацията. Тази система елиминира необходимостта от инвазивна рамка за глава.
- Шестстепенно автоматично рамо с множество колена, позволяващо изключителна маневреност при насочването към туморите. Високоенергиен лъчев източник, монтиран на автоматичното рамо точно определя мястото на тумора в тялото и насочва лъчението с изключителна прецизност от повече от 120 ъгъла при точност по-малка от милиметър.Точността на Кибер Ножа е изключителен пробив в радиохирургията. За точното насочване на лъчението се използват дигитални рентгенови образи или имплантирани отправни маркери. Фокусираните лъчи се съсредоточават върху тумора, за да се максимализира количеството на лъчението, което достига до тумора и да се сведе до минимум облъчването на околната здрава тъкан.

 

ПРЕДИМСТВА НА CYBERKNIFE:

 • CyberKnife е неинвазивен алтернатива на хирургичния метод за лечение на тумори навсякъде в човешкото тяло. Прецизността на КиберНожа позволява да се лекуват множество лезии, включително такива, които се смятат за невъзможни за опериране или нелечими чрез операция или други процедури – което дава нова надежда на пациентите;
 • Безболезнен, безкръвен и бърз метод на лечение;
 • Уникална архитектура на системата: най-усъвършенствана технология, която съчетава линеен ускорител, роботизирано рамо и системи за образно насочване и проследяване;
 • Киберножът е система, която потвърждава и проследява мястото на тумора и позволява автоматична компенсация на движенията на пациента- насочва лъчите и в реално време наблюдава определената за манипулация зона, като предпазва здравите тъкани от облъчване;
 • CyberKnife е предпочитана за лечение на много сложни по форма интракраниални лезии и такива в и около зрителния апарат и мозъчния ствол;
 • Несравнимо щадене на  здравите тъкани и органи - поради рязкото спадане на дозния градиент;
 • Изключителна система за проследяването на движещите се тумори и критични структури; Автоматично настройване в реално време към респираторни и други промени в положението на тумора – без репозициониране на пациента, без гейтинг и без необходимост от задържане на дишането, което позволява на системата на Киберножа да минимизира границите, за да запазва здравите тъкани и органи и да минимизира страничните ефекти.
 • Ненадминат по свобода на движение. Роботизираният манипулатор премахва изоцентричните и копланарни ограничения в геометрията на терапевтичния лъч, което позволява използването на голям брой некопланарни полета, без да е необходимо препозициониране на пациента.
 • Движенията на ускорителната секция са мултипланарни, докато при гентри базираните апарати за радиохирургия са в една равнина. Това дава възможност да се намали  максимално дозата на критичните органи в близост до мишенния обем;
 • При гентри базираните апарати за радиохирургия, интрафракционалното движение на облъчвания обем се компенсира чрез препозициониране на пациента, докато при киберножа системата се пренастройва, като пациента остава неподвижен. Това гарантира по- високата прецизност на киберножа и комфорт на пациента;
 • Широк обхват за облъчване с некопланарни лъчеви снопове - при кибернож облъчването може да се извърши от 120 различни ъгъла;
 • Способността на Кибер Ножа да коригира движението на пациента по време на лечение елиминира неудобството на пациета, свързано със наличието на стереотактичната рамка, която се използва при други стереотаксични техники. Другите апарати използват инвазивни стереотактични рамки както за обездвижване, така и за дефиниране на координатната система;
 •  Комфорт на пациента - пациентът лежи комфортно, без да е смущаван от рамки, гейтинг устройства, системи за задържане на дишането, абдоминални фиксатори; (няма нужда от задържане на дишането, не се използват стереотактични рамки, проследяването на подвижни органи може да се извършва без имплантиране на маркери.)
 • Клиърънсът (gantry clearance) при гентри базираните апарати за радиохирургия е проблем, докато при киберножа тоеа е избегнато с роботизираното рамо. Разстоянието между колимиращата система и повърхността на пациента при изоцентрично облъчване (TrueBeam) създава ограничения за реализирането на оптимален план, тъй като не винаги е достатъчно. При киберножа облъчването не е изоцентрично;
 • При киберножа  се използва 4D планиране базирано на най-висок клас алгоритъм (Monte Carlo).

Коментари