Публикация

21-ви януари - Ден на родилната помощ

21-ви януари - Ден на родилната помощ

Поздравителен адрес от ректора на МУ-Пловдив чл.-кор. проф. Стефан Костянев, дмн


От името на академичното ръководство на Медицинския университет в Пловдив поздравление по повод Деня на родилната помощ към целия екип на Клиниката по Акущерство и гинекология.

" }-->

Коментари