Публикация

1200 места за специализанти, 400 ще финансира държавата


Тази година са предвидени над 1200 места за специализанти в областта на медицината, стоматологията, фармацията и здравните грижи. Те ще бъдат изпратени на университетите до 15 март. Това съобщи министърът на здравеопазването д-р Божидар Нанев.

400 от местата ще се финансират от държавата. Броят им е определен според потребностите от медицински специалисти у нас.

Най-много са местата за анестезиолози – 101, от които 59 се финансират от държавата, за спешна медицина – 49, от които 39 се поемат от държавата, за патолози – 33, от които 16 се финансират от държавата, инфекциозни болести – 47, от които 23 се поемат от държавата, педиатрия – 38, от които 16 са платени от държавата.

За специалностите с най-голям дефицит на кадри са предвидени и по три минимални заплати като месечно възнаграждение. Това са спешната медицина, патологията и инфекциозните болести.

Останалите специализанти държавна поръчка ще получават по две минимални заплати, както беше и досега. За първи път е предвидено възнаграждение и за специализантите, които сами плащат обучението си. Те ще получават по една и половина минимална заплата на месец от болниците, в които са зачислени. Най-много специализанти към момента има по кардиология, - 186, АГ - 99, гастроентерология – 95, ендокринология – 94.

За първи път през тази година специализантите ще могат да се прехвърлят от една база в друга и от един университет в друг, ако има свободно място и съгласие от съответните институции. За да се осигури и по-добро качество, се направиха промени и в изискванията към критериите за болниците, които могат да провеждат практическо обучение.

Те трябва да имат система за вътрешна оценка на обучението, да могат да изпълняват поне 50% от учебната програма и един ръководител не може да има повече от трима специализанти. С приемането на промените в ЗЛЗ се очаква и регламентирането на времето за специализация да се зачита за трудов стаж.

Коментари