Публикация

Доц. д-р Емил Ковачев: Акушерството и гинекологията в България по нищо не отстъпват на водещите страни

Доц. д-р Емил Ковачев: Акушерството и гинекологията в България по нищо не отстъпват на водещите страни

Искам да честитя професионалния празник на всички мои колеги акушер-гинеколози и акушерки. Желая им много професионални успехи – нека има все повече раждания на живи и здрави бебета през 2017 г., а в личен план им пожелавам много здраве


Доц. д-р Емил Ковачев: Акушерството и гинекологията в България по нищо не отстъпват на водещите страни

​Интервю: Велина Марковска

Визитка: Доц. д-р Емил Ковачев е роден е през 1975 г. във Варна. Завършва МУ-Варна през 1998 г., а през 2003 г. придобива специалност по акушерство и гинекология и започва работа като ординатор в СБАГАЛ „Проф. д-р Д. Стаматов" - Варна. Специализирал е в Университетска болница "Барзилай", гр. Ашкелон, Израел, в областта на асистираните репродуктивни технологии и гинекологична ендоскопия.  Основните му научни разработки са свързани с асистираните репродуктивни технологии, инфекции и бременност, остри хирургични заболявания и бременност, гинекологична ендоскопия. Председател на Българската асоциация по стерилитет и репродуктивно здраве, член е на Българското дружество по акушерство и гинекология, Европейската асоциация по репродуктивно здраве. Доц. Ковачев е ръководител на Катедрата по акушеро-гинекология в МУ-Варна, а от месец февруари 2016 е изпълнителен директор на СБАГАЛ „Проф. д-р Д. Стаматов" - Варна.

Доц. Ковачев, в навечерието сме на 21 януари - Деня на родилната помощ и акушер-гинеколозите. Как и защо се насочихте към тази професия и кога разбрахте, че това е Вашето призвание - да помагате за даването на нов живот?

Професията на акушер-гинеколозите е една от най-благородните, а може би и най-благородната, защото даряването на един нов живот е и голямо тайнство. Насочването ми към тази професия дължа на моето  семейството. Аз съм трето поколение акушер-гинеколог - моят дядо и моята майка са практикували тази професия. Аз от дете съм съпричастен към проблемите на акушерството и гинекологията и може би това е една от причините, които са ме подтикнали да избера тази специалност.

Вие практикувате от 16 години професията на акушер-гинеколог. Какво е най-голямото Ви постижение за този период?

Постиженията са много, затова е трудно да спомена кое е най-голямото сред тях. Асистирал съм при раждането на стотици бебета, помагал съм на много инфертилни пациентки и съм горд с това. Като специалист се чувствам щастлив, когато една асистирана репродукция е успешна с последваща успешна бременност и раждане. Освен щастие за нас, специалистите, това е един радостен момент и за семейната двойка. Но не всичко в акушерството и гинекологията е изпълнено с приятни моменти, разбира се, има и неприятни. Такива случаи са неуспешни репродукции, типични заболявания и усложнения в гинекологията. Има и спешни ситуации, които изискват бърза и адекватна оперативна намеса. Едно от най-големите ми постижения за изминалата година е увеличаване на дела на ендоскопските операции в АГ болница. В обществеността те са познати като безкръвни операции, имайки предвид лапароскопските и хистероскопските операции. Идеята ни е все по-голям дял от гинекологичните операции да се извършва по този съвременен метод, а не чрез конвенционална отворена хирургия.

Споменахте за репродуктивните проблеми сред двойките. Увеличава или се намалява техният брой?

За съжаление броят им се увеличава. За сравнение в предхождащи мащабни проучвания от 1980-82 г. процентът на стерилитет в България е бил 7.5%, докато през 2005 г., когато е следващото проучване, процентът на двойките с фертилни смущения се е увеличил до  11-14% . В световен мащаб този процент се движи в рамките на 10-11%. В съвременната генезия процентно разпределение на инфертилитет е 50% мъжки и 50% женски фактор. В общ план броят на двойките с репродуктивни проблеми се увеличава, като това се дължи на ред причини. От една страна зачестяват сексуално-трансмесивните заболявания, като голяма част от тях увреждат репродуктивните функции на жената и по-рядко на мъжа, а от друга страна все по-често първата бременност се планира след 35-годишна възраст. Като причина за репродуктивните проблеми е и съвременната урбанизация - начинът на живот, стремеж към реализация в обществото. Всичко това води до увеличаване на инфертилитетa и зачестяване на някои типични гинекологични усложнения и придружаващи заболявания.

Вие сте ръководител на Катедрата по акушерство и гинекология в МУ-Варна. Има ли интерес сред сегашните студенти да специализират акушер-гинекология и как ги мотивирате?

Тази специалност винаги е била актуална и интересна за студентите по медицина. Тя съчетава в себе си две специалности: акушерство и гинекология. В общи линии и преди, и сега желанието на студентите към тази професия е нестихващо. Преди няколко месеца стартираха своята специализация в АГ болница двама нови специализанти, които са сред отличниците по медицина от випуск 2016. Нашата болница е втората по-големина АГ болница в България след Университетска болница „Майчин дом" в София и имаме възможност да предложим на специализантите всички предпоставки за тяхната успешна реализация, тъй като по-голяма част от Катедрата по акушерство и гинекология към МУ-Варна е разположена в нашата болница. Искам да благодаря на ръководството на Медицински университет - Варна и на ректора проф. д-р Красимир Иванов за усилията и подкрепата за подобряване на материално-техническата база и създаването на две свръхмодерни учебни бази, които ще подобрят обучението на студентите.

Какъв е интересът към специалността и професията на акушерка?

Интересът към тази професия също е голям, но за съжаление, след като завършат, голяма част от тях емигрират в чужбина. Този факт е притеснителен и според мен е крайно време държавата да вземе съответни мерки, за да се намали броят на емигриралите акушерки. Един от основните фактори за това е ниското заплащане. Това е неприятно, като се има предвид, че Медицинските университети в България инвестират средства за обучението им, а след това те не практикуват в страната ни и на практика се създава дефицит на кадри в страната ни, които всъщност сме обучили.

Доц. Ковачев, вие сте участвал в над 20 национални и международни АГ конгреси и имате над 90 научни публикации в областта на акушерството и гинекологията. По какъв начин това допринася за работата Ви като преподавател?

Участието в научни конгреси и публикации допринася за развитието на всеки лекар и преподавател. Досегът с новости в научната информация и запознаване с конкретната проблематика в определена специалност винаги са били важен фактор за развитието на медицинската наука. Ние от катедрата участваме в чуждестранни и български конгреси, на които представяме наши иновации и  лапароскопски операции. Акушерството и гинекологията е специалност, която съдържа много практическа дейност, но винаги трябва да има баланс между новите научни знания и практическите умения.

Как определяте нивото на акушерството и гинекологията в България на база иновации в сравнение с водещите практики в световен мащаб?

В България акушерството и гинекологията имат добри традиции от миналото. Нивото на акушерството и гинекологията и в частност на репродуктивната медицина по нищо не отстъпва на водещите европейски и световни страни, дори някои центрове в България за асистирана репродукция имат по-висок процент на клинична бременност от средноевропейския процент. В България специалистите могат да работят по всички методи в асистираната репродукция и да използват високотехнологичните апарати за лапароскопска хирургия.

Каква е тенденцията при раждаемостта – нараства или намалява броят на новородените в България?

В СБАЛАГ „Проф. д-р Д. Стаматов" - Варна през изминалата 2016 г. са се осъществили 2268 раждания, за сравнение с 2015 г., когато броят им е бил 2258, тоест 2016 г. завършихме с 10 раждания повече. За съжаление обаче за България раждаемостта намалява - близо 4000 раждания по-малко за изминалата година, което е тревожно за нацията ни. Новата 2017 година стартирахме добре, но е рано да се правят прогнози за това, какво ни очаква.

Какво бихте пожелали на Вашите колеги?

Искам да честитя професионалния празник на всички мои колеги акушер-гинеколози и акушерки. Желая им много професионални успехи – нека има все повече раждания на живи и здрави бебета през 2017 г., а в личен план им пожелавам много здраве. На този ден освен нас, акушер-гинеколозите и акушерките, празнуват и всички детски учителки и възпитателки, които помагат в отглеждането на нашите деца. Честит празник и на Вас!

Коментари