Публикация

Самоосигуряващите се могат да подават здравна декларация до 30 юни


До 30 юни се удължава срокът, в който самоосигуряващите се за здраве до 1 януари 2010 г. трябва да подадат в Националната агенция за приходите декларация - образец 7.

Първоначално срокът беше 1 март 2010 г. Това се отнася най-вече до трайно безработните, които не получават обезщетения от бюрата по труда и не се осигуряват от държавата, както и за неработещите студенти над 26-годишна възраст, пояснява още приходната агенция.

От 1 януари до момента в офисите на НАП в цялата страна са попълнени над 168 хил. декларации - образец 7.

За всички, които започнат сами да внасят здравноосигурителните си вноски през 2010 г., остава задължението да подадат декларацията до края на месеца, следващ месеца, в който са започнали да плащат сами за здраве. Т.е., ако от 1 януари 2010 г. трябва сами да внасяте здравноосигурителни вноски, то до края на февруари е необходимо да подадете декларация - образец 7, пояснява агенцията.

Декларация - образец 7 се подава за първи път тази година и е задължителна за всички, които сами внасят своите здравни вноски.

Задължението за попълване на формуляра не се отнася за регистрираните като самоосигуряващи се - едноличните търговци, собствениците или съдружниците в търговски дружества, регистрирани като упражняващи свободна професия или занаятчийска дейност, земеделските и тютюнопроизводителите.

От януари 2010 г. месечната здравноосигурителна вноска за лицата, които са трайно безработни, е не по-малко от 16,80 лева.

Коментари