Публикация

1557 бебета проплакаха в УМБАЛ-Русе през 2016 година

1557 бебета проплакаха в УМБАЛ-Русе през 2016 година

През 2016 година 8 татковци и 2 баби са се възползвали от услугата- присъствие по време на раждане на своите деца


В  Акушеро–гинекологичния комплекс към УМБАЛ-Русе АД през 2016 година са проплакали 1557  бебета, като се задържа броя на ражданията през последните години около 1600, а това е добър показател на фона на намаляващата раждаемост в България. Това съобщи началникът на Отделение „Акушерство и гинеколгия”  д-р Георги Хубчев и допълни, че отделението отговаря на ІІІ-то, най-високо ниво от медицинските стандарти в РБ, т.е оправдаваме статута на Университетска болница и можем да извършваме всичко по отношение на бременни, родилки, новородени  и пациентки с гинекологични заболявания. Характерното за АГ-комплекса е, че всички лекари акушер-гинеколози са взаимозаменяеми.

АГ-комплексът разполага със структури „Родилно”, „Гинекология”, „Патологична бременност”, Отделение „Неонатология” и обособена структура за клинични дейности - Анестезия и интензивно лечение на заболявания в акушерството и гинекологията към отделение „Анестезиология и интензивно лечение”.

АГ-комплексът е клинична база за обучение на лекари-специализанти по „Акушерство и гинекология” и за обучение на студенти от специалност „Акушерка” от Факултет „Обществено здраве и здравни грижи” на РУ „Ангел Кънчев”, като нивото на подготовка е такова, че завършвайки своето обучение, те могат да започнат работа като равностойни членове на екипите ни.

През  2016 година  са родени 823 момченца и 734 момиченца, 31 двойки близнаци и 1 тризнаци. Перинаталната детската смъртност е 8,99 промила и се запазва същата като през 2015 год. - 14 починали новородени.

Броят на преминалите пациентки в структура Родилно е 2 369, като 8 от тях са чужди граждани. Майчината смъртност за поредна година е нулева.

През 2016 година 8 татковци и 2 баби са се възползвали от услугата, която предлагаме - присъствие по време на раждане на своите деца.

Увеличава се броят на  семейните двойки, които  се възползваха от възможността да съхранят стволови клетки на своите деца в сравнение с 2015 г.

През изтеклата година продължи работата във форматите за предродилна подготовка „Отворени врати” и „ Училище за родители”, в които са участвали 513 бъдещи майки и татковци. Особен интерес има към семинарните занятия с практическа насоченост. Целта на обучението е да се постигне правилна информираност около темите за раждането, кърменето и отглеждането на дете.

АГ-комплексът разполага с инструктури по кърмене, които са в помощ на родилките в първите часове след раждането.

В структура „Патологична бременност” се приемат бременни с всички отклонения на бременността. Броят на преминалите пациентки през 2016 година е 717. Наблюдава се тенденция на увеличаване броя на приетите пациентки от други области.

В структура „Гинекология” оперативната дейност обхваща различните видове уро-гинекологични заболявания - слингове и пролифт, лапаро-ендоскопски и хистерорезектоскопски операции и всички видове онкологични заболявания - на матката, на шийката на матката и на яйчниците. Броят на преминалите пациентки е 1940. Извършени са 1 465 операции, като се забелязва  тенденция за увеличаване броя на големите и много големите операции. През изминалата година се обособи единствен в страната център по  урогинекология и статични заболявания, оборудван с най-съвременна апаратура. В центъра се извършват всички видове съвременни операции за отстраняване на инконтиненция на урината и статични заболявания при жените.

Обособената структура за клинични дейности - Анестезия и интензивно лечение на заболявания в акушерството и гинекологията, е част от целия процес на превенция, наблюдение и лечение на гинекологичните пациентки, бременни жени и родилки. Броят на преминалите пациентки е 1 087. Осъществява се пред анестезиологична консултация на пациентките, извършва се цялата гама от анестезиологични техники, активно се прилага обезболяване на раждането.  

Отделение ”Неонатология” е със статут на между областен център – ІІІ-то ниво от медицинските стандарти в РБ. Отделението приема новородени от Русенска област и градовете Силистра, Кубрат, Исперих, Тутракан, Разград, Бяла. Приетите новородени са 1 801. През изтеклата година бебето рекордьор с най-високо тегло е 5,100 кг. и се казва Борислав, а с най-ниско тегло преживяло новородено е 700гр. и се казва Шанел.

Статутът на между областен център, води до приемане на цялата патология на новороденото от изброените градове.

В Акушеро–гинекологичния комплекс на УМБАЛ-Русе АД се осъществява 24-часово наблюдение на пациентките и новородените деца. Чудесните битови условия, които имаме дават възможност на всяка една бременна, родилка или оперирана жена да се възползва от самостоятелна  VIP – стая.

Въпреки недостига на кадри в България, тук нямаме дeфицит на акушер-гинеколози, неонатолози, акушерки и медицински сестри, като не малка част от лекарския и акушерски персонал се състои от млади кадри.

В заключение трябва да кажем, че отделение АГ при УМБАЛ–Русе АД е единственото с ІІІ-то ниво между Варна и Плевен и приема всички тежки и спешни случаи в АГ от градовете и болниците в региона – Разград, Тутракан, Бяла, Силистра и болница „Медика”.

С предстоящия празник на родилната помощ искам да поздравя всички акушер-гинеколози, неонатолози, анестезиолози, акушерки, медицински сестри и санитари, работещи във всички звена на АГ комплекса, като им пожелая преди всичко да са здрави, щастливи и да се радват на живота, който е най-ценният подарък. Нека в домовете и в сърцата им да има много любов и топлина!                                  

Честит празник !

 

Коментари