Публикация

БЛС: Безплатни ли са „безплатните” лекарства за есенциална хипертония?

Защо пациентите няма да получават своето лечение при новите условия?


В началото на годината влезе в сила промяна в лекарствения списък, с която препаратите за лечение на есенциална хипертония са 100% реимбурсирани. Пациентите се зарадваха, но за кратко, отбелязва Българският лекарски съюз (БЛС) на сайта си.

Съсловната организация припомня, че на заседание на Надзорния съвет на касата от 11 януари бяха приети критерии за предписване на лекарствени продукти, съдържащи едно активно вещество, за лечение на есенциална хипертония с ниво на заплащане 100%. 

Утвърдените критерии промениха изцяло идеята за безплатни лекарства за хипертония, посочва БЛС и уточнява какви са причините. 

„1. Изброени са т.нар. „изключващи критерии“ за предписване на медикаменти за есенциална хипертония. Такива са: стенокардия, ритъмни и проводни нарушения, сърдечна недостатъчност. Съгласно критериите, наличието на дори един код за тези заболявания в рецептурната ви книжка означава, че нямате право да получавате медикаментите си за лечение на високото кръвно налягане.

2. Вие не можете да получите лекарствата си 100% безплатно, защото не отговаряте на критериите. Но не можете да получите лекарствата си и по досегашния начин, защото от списъка е премахната диагнозата „Есенциална хипертония“ за вашите лекарства. Както и да четем критериите, оставате без лечение.

3. Есенциалната хипертония в чисто медицински аспект означава, че хипертонията не се дължи на бъбречни, ендокринни или други установими причини (т.е. не е вторична). С какво наличието на друго сърдечно заболяване променя хипертонията от есенциална в друг вид, няма обяснение от медицинска гледна точка.

4. Изрично е вписано, че при поява на някакво друго сърдечно заболяване от изброените по-горе, диагнозата трябва да се прекодира, т.е. трябва да посетите своя общопрактикуващ лекар, който да промени диагнозата в досието ви и в рецептурната книжка, книжката да се презавери в РЗОК и едва след това ще можете да получите своите медикаменти при досегашните условия (с доплащане).

5. Нещо повече – дори и да сте от малкото, които имат само една диагноза -  „Есенциална хипертония“ и отговаряте на критериите на НЗОК за получаване на 100% „безплатни“ лекарства, съдържащи 1 активна съставка, това съвсем не означава, че в аптеката няма да доплатите. Оказва се, че въпреки, че лекарствата се водят 100% безплатни, безплатни са само няколко от целия списък, и ако вашите лекарства случайно не съвпаднат с напълно безплатните от „безплатния“ списък, вие ще трябва да доплатите за своите „безплатни“ медикаменти. Нещо повече – поради административните изисквания на НЗОК, много вероятно е в аптеката да ви върнат рецептата, защото на нея не може да има едно напълно  безплатно и едно не съвсем напълно безплатно лекарство от същия „безплатен“ списък“.

БЛС уточнява още, че заради всички тези условности и административни пречки, пред пациента, който лекува есенциална хипертония и има някакво друго сърдечно заболяване, съществуват следните възможности:
- Да получи лекарствата, с които се лекува, срещу 100% заплащане в аптеката;
- Да преминете през процедурата за смяна на диагнозата (при личния лекар и в РЗОК), за да продължи да получава лекарствата си срещу частично заплащане, както беше доскоро;
- Да се смени терапията с други лекарства, които все още е възможно да получава за своята диагноза – комбинирани лекарствени продукти. Разбира се, смяната ще изисква допълнителни прегледи и самоконтрол на артериалното налягане, докато се регулира дозата на новите медикаменти. Може да се наложи да се сменят няколко вида лекарства;
- Да спре да лекува хипертонията и да получи медикаменти само за другите свои заболявания, да влоши здравословното си състояние и да се наложат допълнителни скъпо струващи медицински грижи в болница.

След всичко това неизбежно следват въпросите: Защо бяха излъгани и хората, и лекарите, че ще има безплатни лекарства? Защо трябваше да се въвеждат „безплатни“ лекарства, които се доплащат? Кой ще оцени щетите от загубеното време и нерви на пациенти, аптекари и лекари в борбата за „безплатното“? Дали икономията от „безплатното“ ще оправдае разходите на пациенти, лекари и аптекари за изпълнение на административните изисквания на НЗОК? И на кого беше нужно всичко това?“, питат от Българския лекарски съюз.

Коментари