Публикация

НЗОК е предвидила 5 млн. лева за лекари в отдалечени райони


Националната здравноосигурителна каса е предвидила през тази година 5 млн. лв. за общопрактикуващи лекари от 1033 неблагоприятни практики, които се намират на територията на цялата страна.

Средствата за лекарите по дентална медицина, които работят в такива райони, са 477 471 лв. Те ще бъдат разпределени между 812 неблагоприятни практики.

За същата цел през 2009 г. НЗОК е изплатила на личните лекари от 905 неблагоприятни практики 3 млн. 914 хил. 808 лв.

271 дентални лекари, работещи в неблагоприятни условия, са получили за миналата година 363 498 лв.

Сумите, които ще получават общопрактикуващите и денталните лекари за работата си в отдалечени райони, както и в такива, които са екологично замърсени, са в различен размер и се определят по специална методика, разработена от касата.

Преференциите са за лични лекари и стоматолози, практикуващи в труднодостъпни и отдалечени от здравни заведения селища, или за амбулатории, които обслужват две или повече населени места.

Важни критерии са също дали районът е екологично замърсен, както и някои характеристики на обслужваното население (практика, която обхваща и домове за медико-социални грижи, както и население с висок процент безработица, или живеещо при неблагоприятни битови условия).

За да попадне дадено населено място в списъка, то трябва да отговаря на два или повече от посочените критерии, уточнява здравната каса.

 

Коментари