Публикация

Фондът за лечение на деца отпуска средства за 26 малки пациенти


Център „Фонд за лечение на деца” е одобрил нови 26 молби, съобщи Министерството на здравеопазването.

16 от тях са за лечение и диагностични процедури в чужбина.

За Англия заминават две деца – за чернодробна трансплантация и за хирургично лечение. Две онкоболни деца и едно с неврологично заболяване ще се лекуват във Франция. За Германия ще пътуват 5 деца – за лъчелечение, трансплантация на бъбрек, хирургично лечение, неврологично лечение и за терапия на ортопедични заболявания.

В Австрия и Холандия е осигурено хирургично лечение на двама малки пациенти, а в Турция – на едно дете с онкологично заболяване.

Три деца отиват на контролни прегледи в Германия и Австрия.

Отделно фондът ще финансира изследванията на две деца, както и медицинските изделия за необходимото лечение на четири деца. Поемат се допълнителните разходи, свързани с терапията на други четири болни деца.

От началото на годината Общественият съвет на център „Фонд за лечение на деца” е одобрил 63 молби за извършване на лечебни и диагностични процедури.

Основните заболявания, за които се изпращат деца за лечение в чужбина, са неврологични, очни, ортопедични, хирургични и други.

Коментари