Публикация

Поставят камери в спешна помощ и държавните болници заради нападенията над медици

В план на Националния съвет по превенция на престъпността е записано, че МЗ трябва да изгради система за видеоконтрол в лечебните заведения.


През 2018 г. Министерството на здравеопазването трябва да изгради и оборудва всички центрове за спешна медицинска помощ и държавните болници със система за видеонаблюдение. Това е записано в "План за изпълнение на приоритетите и постигане на целите на Националния съвет по превенция на престъпността за периода 2016 - 2018 година“. Целта на мярката е да се постигне контрол над посегателствата върху живота и здравето на работещите в системата на здравеопазването и имуществото на лечебните заведения. В изпълнението на този мярка МЗ ще трябва да си партнира с Министерството на вътрешните работи и ДАНС.

В плана също така е записано, че намаляването на посегателствата срещу медиците трябва да бъде постигнато чрез работата на медиатори. От тях се очаква да провеждат беседи с хората от местните общности.

Превенция на престъпността трябва също да бъде осъществявана чрез провеждане на информационни кампании относно здравните и социални вреди от употребата на алкохол и наркотични вещества. В плана присъства и повишаване информираността на работещите медицински специалисти за идентифициране на рисково поведение, свързано с насилие над деца. 

Над 300 лекари са били пребити само през последните две години, а апаратура и оборудване за десетки хиляди левове е изчезнало. 

" }-->

Коментари