Сподели тази новина, за да...
25.01.17
I Can Too
I Can Too
Организация
Сподели тази новина, за да...

Сподели тази новина, за да...

...достигне до тези, които я чакат

център за деца с аутизъм

Това не е обикновена реклама, това е новина, чието споделяне може да промени живота на онези, които са в нужда.
Сподели я, за да бъде новината, която помага!

Мнения