Публикация

Сподели тази новина, за да...

...достигне до тези, които я чакат


център за деца с аутизъм

Това не е обикновена реклама, това е новина, чието споделяне може да промени живота на онези, които са в нужда.
Сподели я, за да бъде новината, която помага!

Коментари