Публикация

След 6-месечна употреба  НОЛИПИД ФОРТЕ подобрява състоянието при новооткрита и нелекувана дислипидемия

Първи за България клиничен опит с продукта проследява състоянието на 25 жени с метаболитен синдром. Ръководител - доц. д-р Красимира Христова, кардиолог Национална кардиологична болница


 

 

Нолипид форте е хранителна добавка с високо съдържание на поликозанол (20 мг ), витамин К 2  (20 мкг )  и пектин  ( 250 мг) с доказан ефект при лечение на пациенти с дислипидемия.

Базирайки се на тези проучвания се проведе клинично наблюдение, за да се отчете ефекта на Нолипид форте 1 таблетка на ден  при пациенти с новооткрита и нелекувана  дислипидемия  в продължение на 6 месеца. Ръководител - доц. д-р Красимира Христова, кардиолог Национална кардиологична болница

Материали и метод на изследването :

За целта в проучването бяха включени  25 жени  на средна възраст  48±3,5 години с новоустановена дислипидемия и надномено тегло -  BMI  31±2.1 kg / m2. 

Предварително бяха мониторирани  стойностите на артериалното налягане  и предварително бяха изследвани нива на липиди и глюкоза.

В продължение на 6 месеца се проведе лечение с прием на една таблетка Нолипид форте ежедневно при указания за диетичен режим с ограничение на мазнините в храната, повишена физическа активност – средно 1 час равномерно ходене  всеки ден. Контролна мониториране на биохимичните показатели на липиден профил и глюкоза, както и  определяне на индекса на телесната маса бяха осъществени на 6-ти  месец от лечението. Пациентите в началото и в края на проучването попълват скала за оценка на качество на живот.

Резултати:

1.Контрол на атерогенната дислипидемия

Контролните изследвания на липиден профил на  6-ти месец от началото на лечението доказват сигнификантно понижение на общия холестерол ( - 27 % ), триглицериди( - 18 %),   LDL- холестерол, но без промяна по отношение на чернодробни ензими и глюкоза при пациентите .   Профилът на поносимост е отличен – за проследения период не  бяха отчетени странични ефекти.

Mean changes in the BP and  LDL- C   at 6th .  month

 

2. Контрол на телесното тегло 

След 6 месеца терапевтично лечение на дислипидемията и проведен диетичен режим с ограничение на мазнините в храната се отчита сигнификантна редукция в телесното тегло – 7,3 кг  и индекса на телесната маса (BMI)  - 3,6 кг /м2.

Подобрението в телесното тегло и индекса на телесната маса е свързано и правопропорционално и с отчетеното качество на живот след 6 месеца лечение          (+15,3% ±3,2 )

Дискусия

Проведеното проучване е първото, проследяващо  качеството на живот , ефекта върху липидната обмяна и редукцията на телесното тегло при  прием на Нолипид форте в България.

Независимо, че контингентът от пациенти е само жени с метаболитен синдром, резултатите след  прием на 1 таблетка дневно Нолипид форте и добър физически режим показват значително подобрение в:

  • общия метаболитен статус чрез редукция на общия холестерол, триглицериди,
  • редукция на телесното тегло,
  • подобрение в стойностите на артериалното налягане , което от своя страна подобрява и качеството на живот.

 

" }-->

Коментари

Аз използвам препарата, особено при пациенти, които имат проблем с липидния профил, но не желаят да употребяват статини. следя рултатите и дествително има подобрение, а именно снижава нивото на LDL холестеролам общия холестерол и триглицеридите. освен това поне според прозводителя не води до рибаунд ефект.