Публикация

КЗК е сезирана за злоупотреба с монополно положение на здравната каса


Центърът за защита правата в здравеопазването, като пълномощник на общинските и частните болници, е внесъл в Комисията за защита на конкуренцията искане срещу Националната здравноосигурителна каса за злоупотреба с монополно положение.

КЗК е сезирана да извърши проверка на всички обстоятелства по въведеното изискване за двама специалисти по клинична пътека, по отказа на НЗОК да заплати изцяло дейността на общинските и частните болници за декември 2009 г. и по начина на разпределение на т.нар. делегирани бюджети.

В искането се посочва, че с цитираните действия здравната каса, имайки монополно положение по силата на Закона за здравното осигуряване, при заплащането на медицинската помощ за болнична медицинска помощ на задължително здравноосигурени лица и в нарушение на чл. 19 от Конституцията на България и чл. 21 от Закона за защита на конкуренцията е:
- Ограничила „дейността, търговията и техническото развитие” на засегнатите лечебни заведения във вреда на потребителите;
 - Приложила различни условия за един и същ вид договори по отношение на определени партньори, при което ги е поставила в неравноправно положение като конкуренти.

Молителите искат от антимонополната институция да установи наличието на нарушения на Закона за защита на конкуренцията, извършени от НЗОК, и да наложи предвидените санкции. Настоява се също комисията да постанови прекратяване на нарушенията, като наложи на касата да премахне незаконните изисквания за двама специалисти по клинична пътеки и да извърши ново договаряне с лечебните заведения за болнична помощ в съответствие с нормативната уредба.

Иска се касата да изплати изцяло извършената и отчетена дейност на всички лечебни заведения за декември 2009 г., както и тя да приеме правила за определяне на делегирани бюджети на лечебните заведения за болнична помощ и да утвърди годишните бюджети, съгласно приетите правила и изискванията на нормативната уредба.

Молителите настояват още НЗОК да заплаща изцяло предоставените медицински услуги, съобразно отчетите на болниците, както и да прилага едни и същи критерии към лечебните заведения, независимо от вида на собствеността.

Периодът, в който са извършени нарушенията, е с начало 12.01.2010 г., когато с писмо изпълняващият длъжността директор на НЗОК Александър Огнянов се е разпоредил да бъдат въведени незаконните изисквания за двама специалисти по клинична пътека, и продължава до настоящия момент, до който касата все още не е изплатила изработеното от общинските и частните болници за декември 2009 г. и за януари 2010 г.

Центърът за защита правата в здравеопазването посочва, че към искането са приложени редица доказателства, а други от тях трябва да бъдат предоставени от НЗОК, която единствено разполага с тях и в нарушение на закона не ги е направила публично достояние.

Коментари