Публикация

Д-р Цв.Райчинов: Ако не се осигурят повече пари за НЗОК, системата ще рухне


Финансирането на всички болници в страната става все по-проблемно и Българският лекарски съюз реагира много остро след разнопосочните изказвания откъде ще се намерят парите. Премиерът и д-р Лъчезар Иванов говорят, че ще бъде актуализиран бюджетът на касата чрез промяна в Закона за бюджета, което е и законният път, а министър Дянков казва, че ще се вземат средства от НАП, митници и т.н. Това е невъзможно - по законов път тези пари не може да се прехвърлят към касата.

Системата вече започва да буксува, ето защо промяната в бюджета на Националната здравноосигурителна каса е неотложно важна за нейното функциониране. БЛС внася в Министерския съвет искане за актуализация на Закона за бюджета на НЗОК, равностойна с бюджета от 2009 г.

Ние настояваме още да бъдат премахнати делегираните бюджети за болничните заведения и лимитите за доболничната помощ. Освен това предлагаме да се включи нов текст, който гарантира своевременното изплащане на средствата, заработени от изпълнителите на медицинска помощ, и настояваме всички промени да станат в рамките на месец. Защото въпреки всички обещания и сключените анекси с болниците, касата няма как да разплаща повече средства, отколкото са й определени в бюджета.

Тоталните намаления и рестрикции, които касата упражнява в момента върху лечебните заведения, са друг повод за реакция. Правят се проверки - нямаме нищо против, но тези проверки целят единствено да се намалят средствата, изплащани на изпълнителите. Нито се търси качество, нито пък се постъпва почтено. По-скоро наистина се цели да не се заплати.

Търсят се начини да се вземат средства, които вече са изработени, но заради запетайки и други подобни се отказва плащане. Затова продължава и това безумие - да се разчита на субективни проверки, извършвани от лица с недостатъчна компетентност. Вместо, например, да се търсят пътища и начини да заработи по-бързо електронната система на касата. Защото това е начинът да се проверят и докажат обективно нещата. Но за това като че ли няма никакви сигнали, че ще се случи скоро.

Продължаваме да търсим диалог с министъра на финансите и на здравеопазването, поискали сме отново среща с премиера. Твърдо сме убедени, че ако не се осигурят повече пари за НЗОК, системата просто ще рухне.

Коментари