Публикация

НЗОК ще изплати 125 млн. лв. на договорните си партньори


До 5 март Националната здравноосигурителна каса ще преведе към районните здравноосигурителни каси 17 млн. лв., които трябва да бъдат изплатени на договорните партньори - търговци на дребно на лекарствени продукти.

Още над 108 млн. лева ще получат РЗОК между 15 и 19 март. Средствата ще покрият извършената дейност в извънболничната и част от болничната медицинска помощ.

Изпълнителите на първична извънболнична медицинска помощ ще получат 12 млн. лева, а лекарите по дентална медицина - 9 млн. лева. За медико-диагностична дейност ще бъдат изплатени 5 млн. лева, а за специализирана извънболнична помощ - 12 млн. лева. Над 70 млн. лева ще получат лечебните заведения за болнична медицинска помощ, съобщава здравната каса.

Средствата, които ще бъдат преведени на болниците, са определени на база на подписани договори за работа по клинични пътеки. НЗОК напомня, че реално извършената дейност ще бъде заплатена напълно на договорните партньори след стриктна проверка на отчетените случаи.

На 1 март бяха изплатени допълнително 23 млн. лв. на лечебните заведения за болнична медицинска помощ, посочва касата.

Във всички районни здравноосигурителни каси е създадена необходимата организация плащанията към изпълнителите на медицинска и дентална помощ, болниците и аптеките да се реализират максимално бързо.

Коментари