Публикация

България е втора в ЕС по брой стоматолози на глава от населението

България е втора в ЕС по брой стоматолози на глава от населението

В България на 100 000 души от населението е имало 98 зъболекари, 79 фармацевти и 22 физиотерапевти през 2014 г., сочат данни на Евростат


България е на втора позиция в Европейския съюз по брой стоматолози на 100 хиляди души от населението, показват анализ на Евростат за специализирания медицински персонал в 28-те страни-членки на съюза. Анализът събира и отчита данни за 2014 година.

В България на 100 000 души от населението е имало 98 зъболекари, като по този показател на челна позиция е Гърция със 126 зъболекари на 100 хиляди жители. С идентичен показател като България е и Кипър - 98 стоматолози на 100 000 души, предава БНР.

Броят на регистрираните практикуващи стоматолози у нас за отчитания период през 2014 г. е бил малко над 7000, сочат данни и от националната статистика.

Най-висок е бил броят на практикуващите стоматолози в столицата - над 1800 души. Следват Пловдив - 1117 зъболекари и Варна - над 560.

Така в столицата на един зъболекар са се падали средно статистически по около 1600 души, във Варна - над 800 души, а в Пловдив - над 600 души от населението на региона. Броят на зъботехниците у нас е бил над 1660.

Както става ясно от анализа - Гърция записва най-висок дял на зъболекари - 126 на 100 000 жители, а най-ниските съотношения са открити в Полша /34/, Малта /47/ и Словакия - 49 зъболекари на 100 хиляди жители.

По брой на фармацевтите на 100 хиляди души население България се намира в "златната среда" - 14-та позиция в ЕС, показва анализът на Евростат: Според данните 79 фармацевти се падат на 100 хиляди българи.

Финландия записва най-голям брой практикуващи фармацевти на 100 000 жители в ЕС - 127, следвана от Белгия - 120, Ирландия - 118 и Испания - 117.

Най-нисък дял на фармацевти на 100 хиляди жители е отчетен в Кипър - 22, Холандия - 27 и Дания - 51.

Най-зле у нас е положението с физиотерапевтите - едва 22 специалисти на 100 000 българи или 26-та позиция в ЕС-28, отчита анализът на Евростат.

Най-много физиотерапевти на 100 хиляди жители има регистрирани във Финландия - 247, Германия - 216 и Люксембург - 193.

Най-нисък е делът на този вид специалисти в Румъния - едва 5 на 100 хиляди, Португалия - 12 и България - 22 физиотерапевти на 100 хиляди жители.

През 2014 г. близо 345 000 стоматолози и над 440 000 фармацевти са работили в страните на ЕС-28, отчита европейската статистика. Анализът на Евростат не отчита качеството и цените на предлаганите услуги от зъболекарите, фармацевтите и физиотерапевтите в страните на ЕС-28. 

Коментари