Публикация

БЛС подготвя съдебен иск срещу здравната каса


Българският лекарски съюз обяви, че е категорично против начинa, по който НЗОК налага едностранно промяна на плащанията на договорните партньори, в нарушение на нормативните актове.

Реакцията идва след като Националната здравноосигурителна каса съобщи, че ще изплати със закъснение средства, които ще покрият извършена дейност в извънболничната и част от болничната медицинска помощ.

Съсловната организация напомня, че съгласно Националния рамков договор за 2010 г. всички заплащания на медицински дейности се извършват до 30 число на следващия месец, а не в произволно избрани периоди.

„Недопустимо е отново да се превеждат средства, „определени на база на подписани договори за работа по клинични пътеки” и НЗОК да „припомня, че реално извършената дейност ще бъде заплатена напълно на договорните партньори след стриктна проверка на отчетените случаи”. Никъде няма договорености, които позволяват на касата да налага едностранно промяна в сроковете за плащане и да извършва грубо погазване на договореното в НРД 2010”, посочва лекарският съюз.

„Тъй като Националната здравноосигурителна каса наложи като практика на поведение тези закононарушения, БЛС смята, че този произволен акт на монополно положение трябва да бъде незабавно прекратен и призовава всички лекари да заведат съдебен иск за изплащане на всички лихви и пропуснати ползи, произтичащи от забавените плащания”, съобщава още съсловната организация.

Българският лекарски съюз се възползва от възможностите, които дава законодателството, и във връзка със системно извършвани от НЗОК нарушения на рамковия договор, подготвя иск до Върховния административен съд.
Внасят се също и две жалби – до Комисията за защита на конкуренцията и до Комисията за защита от дискриминация.

Коментари