Публикация

Европейският пациентски форум започва кампания за универсално здравно покритие

Европейският пациентски форум започва кампания за универсално здравно покритие

Тя преминава под мотото „Време е за промяна и действие“, целта е да се подобри достъпът до здравни услуги


Разходите за здравеопазване на значителна част от пациентите не се покриват редовно – това е един от изводите в последния доклад „Здравето накратко“ на Комисията и Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (OЕCD).

За да промени негативната статистика, Европейският пациентски форум (ЕПФ) започва мащабна кампания за универсален достъп до здравеопазване. Нейното основно послание е „Време е за промяна и действие“. Универсалният достъп е дългосрочен приоритет на ЕПФ и неговите членове, като целта е да се намери подход, който е ефективен за всички граждани и пациенти, изтъкват от организацията.

Кампанията ще използва постигнатия политически напредък на ниво ЕС, като се основава на Целите за устойчиво развитие на ООН, призоваващи за универсално здравно покритие за всички до 2030 г., информира още Националната пациентска организация.

Време е за съществени мерки, подобряващи ситуацията на пациентите в Европа. Призоваваме страните членки на ЕС да работят заедно за постигане на действително достъпни здравни и социални услуги”, заяви Марко Греко, председател на ЕПФ. 

Основата на инициативата обхваща пет сфери на действие, които ще предизвикат разсъждения и ще насърчат изработването на мерки, постигащи универсално здравно покритие за всички до 2030 г. Те включват: 

-    Осигуряване на качество в предоставянето на грижи в целия ЕС;

-    Ангажимент към устойчиви инвестиции в здравеопазването;

-    Насърчаване на достъпността на продуктите и услугите за здравеопазване;

-    Осигуряване на достъп до холистична гама от здравни и социални услуги;

-    Елиминиране на дискриминацията, с която пациентите се сблъскват в здравеопазването.

Коментари