Публикация

Лъчетерапия по време на операция извършиха в УМБАЛ "Александровска"

 Лъчетерапия по време на операция извършиха в УМБАЛ "Александровска"

Методът е подходящ при начални неметастазирали тумори на млечната жлеза 


Специалисти от УМБАЛ „Александровска“ направиха лъчелечение на пациентка с карцином на гърдата, докато я оперираха. Сложната интервенция е извършена от екип от хирурзи, анестезиолог, лъчетерапевт, физик, рентгенолог и клиничен патолог, под ръководството на проф. Георги Тодоров, началник на Втора хирургия в лечебното заведение.

Медодът – наречен интраоперативно лъчелечение, се прилага за първи път в унивеситетската болница. При него третирането на туморното ложе чрез единична фракция на лъчение се прилага директно в оперативния разрез по време на хирургичната интервенция.

 „По този начин се съкращава времето на лечение и то се завършва на място – по-бързо, по-удобно и по-ефективно, без да се налага пациентката отново да постъпва в болница“, обясни д-р Свилен Маслянков - специалист в Клиниката по хирургия на УМБАЛ „Александровска“ и един от участниците в операцията.

Методът е подходящ при начални неметастазирали тумори на млечната жлеза. Специалистът изтъкна и другите му предимства: чрез 10–15-минутното облъчване по време на оперативната интервенция се избягва последващо продължително конвенционално лъчелечение; този вид терапия намалява обема и дозата на радиационно облъчване на здравите тъкани и органи в съседство (бял дроб и сърце), тъй като се облъчва само оперативната зона и се постига по-добър локален контрол на болестта, с което се намалява рискът от локален рецидив.

Интраоперативното лъчелечение е общоприета в световен мащаб иновативна методика за лечение на рака на гърдата“, подчерта проф. Тодоров.

Той изрази надежда, че скоро ще се въведе в рутинната клинична практика и в България, основавайки се на факта, че съчетанието на органосъхраняващата хирургия с интраоперативно лъчелечение понижава значително риска от ранни и късни рецидиви на болестта, води до понижаване на смъртността и значително снижава риска от извършване на мастектомия (премахване на гърдата) на втори етап.

Ултрамодерната „Уредба за интраоперативно kV лъчелечение“ в Клиниката по хирургия е една от топ придобивките на УМБАЛ „Александровска“, които МЗ осигури през 2015 г. със средства по Оперативна програма „Регионално развитие“. От четирите болници в страната, разполагащи с подобна система, „Александровска“ първа получи сертификат за експлоатация на високотехнологичното оборудване.

Коментари