Публикация

ВМА и структурите й в страната представиха отчет за дейността си през 2016 г.

ВМА и структурите й в страната представиха отчет за дейността си през 2016 г.

Посочиха приоритетите за настоящата година


Отчети за дейността през 2016 г. представиха Военномедицинска академия и нейните подразделения в страната по време на Общ сбор, провел се на 27-29 януари 2017 г. в гр. Хисаря.

На него присъстваха началникът на ВМА ген.-майор чл.-кор. проф. Николай Петров, д.м.н., заместниците му - полк. проф. д-р Венцислав Мутафчийски, д.м.н., FACS и полк. проф. д-р Румен Попов, д.м., проф. Любомир Алексиев,д.м. от Научно-приложния център по военномедицинска експертиза, авиационна и морска медицина, както и началниците на структурите на ВМА във Варна, Пловдив, Плевен, Сливен, Банкя, Хисаря.

По време на Сбора бяха представени финансовите отчети за дейността на многопрофилните болници и санаториуми, част от ВМА, както и начертаните приоритети и задачи за 2017 г..

Подробна разбивка за свършеното през изминалата година и за това какво предстои във Военномедицинска академия ще направи началникът на болницата ген.-майор проф. Николай Петров по време на Общо събрание на личния състав, което ще се проведе на 02.02.2017 г. от 13.00 ч. в Аулата на ВМА. Събранието ще бъде открито за медии.

Коментари