Публикация

КЛИНИЧНО ПРОУЧВАНЕ- МНОЖЕСТВЕНА СКЛЕРОЗА

КЛИНИЧНО ПРОУЧВАНЕ- МНОЖЕСТВЕНА СКЛЕРОЗА

Проучването е проведено върху 99 пациента диагностицирани с МС. Изпитването бе направено върху два различни типа МС – пристъпно-ремитентна , вторично прогресираща МС, първично-прогресираща МС и прогресивно -ремитентна МС.

 

Прочетете цялата статия тук:

http://www.future-health.bg/future-health/%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%83%D1%87%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B5-%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D0%BA%D0%BB%D0%B5/

 

Коментари