Публикация

Клинично-лабораторните тестове подпомагат ранната диагностика на рака, но самостоятелно не са подходящи за скрининг

Клинично-лабораторните тестове подпомагат ранната диагностика на рака, но самостоятелно не са подходящи за скрининг

Д-р Цонка Хабиб работи в сферата на клиничната лаборатория от 17 години. Началник отделение Клинична лаборатория в КОЦ-Стара Загора.


Масово сред хората битува схващането, че от рутинните кръвни изследвания като пълна кръвна картина и основните биохимични показатели, могат да разберат дали имат злокачествено заболяване или не.Всички тези резултати обаче зависят от доста условности : къде е локализиран  процеса,стадият на развитие,придружаващите  заболявания, общото състояние на пациента.Важно е да се знае,че значими отклонения от нормата в тези кръвни  показатели възникват в по-напреднал стадий на заболяването.

Туморните маркери като част от лабораторната практика също не са подходящи за ранна диагностика.Те зависят до голяма степен от размера на тумора.Ако масата на тумора е малка като обем,туморните маркери могат да покажат нормални стойности.Затова те се използват предимно за проследяване след определена хирургическа интервенция или в хода на друг вид терапия,т.е. за оценка на терапевтичните резултати и за откриване в последствие на рецидиви.

Някои туморни маркери са специфични за туморите на конкретен орган,като простатно-специфичния антиген например, но повечето се срещат при различни новообразувания, а дори и при възпалителни или други болестни процеси.

Установяването им също не е абсолютно правило.При някои пациенти  с неоплазии, характерните туморни маркери могат да се появят по-късно, в хода на заболяването или изобщо да липсват. По тези причини като цяло, туморните маркери не са достатъчни за поставянето на диагноза или за отхвърлянето на туморен процес, но пък намирането им го прави много вероятен.

Изследването им е  част от лабораторните показатели, които допълват клиничните и физикални данни, както и изобразителните методи на изследване, прилагани в онкологичната практика.

В никакъв случай един положителен резултат от туморен маркер не бива  сам по себе си да предизвиква ненужни и прибързани притеснения за пациента, както и съответно нормални стойности, да са строга индикация за липсата на карцином. Може да се даде пример с маркерите, които индикират  карцином на гърдата и шийката на матката, във връзка с кампанията за ранно откриване на тези заболявания.При туморен маркер СА 15-3 само в 30% от случаите с локализиран само в гърдата рак се откриват повишени нива.Процентът е по-висок при метастатичен рак – от 50 до 90%.Именно затова,резултатите винаги трябва да се анализират в съчетание с други по-информативни методи на диагностика като мамография, ехография, компютърна томография, хормонални тестове и генетични маркери на заболяването.

Има  фалшиво положителни резултати за СА 15-3 и при  неракови заболявания,  като възпалителни заболявания на млечна жлеза или яйчници, яйчникова  поликистоза и бременност, лактация, хепатит. Освен това , други злокачествени заболявания също дават повишен туморен маркер СА 15-3 например рак на яйчници, на бял дроб, на простата, на панкреас, на дебело черво.

Другия маркер на избор при двете диагнози е СА 125, но той също не е достатъчно акуратен за скрининг,особено при жени в пременопауза тъй като много  доброкачествени състояния в тази възраст повишават нивото му в кръвта.

Повишени стойности на този туморен маркер се откриват и при други състояния като миома, рак на яйчници и тръби, ендометриоза, възпалителни заболявания на тазови органи, цироза, бременност.

Сквамоцелуларния карциномен антиген като основен маркер за рак на шийката на матката позволява да се прогнозира чувствителността на атипичните клетки към предполагаемото лечение ,но неговото изследване се назначава  за мониторинг  и лечение на плоскоклетъчен карцином локализиран и в други области - на носоглътката, на бели дробове.Това само по себе си прави нашата работа изключително отговорна и важна, а надеждата ни е с навлизането в последно време в практиката на новите молекулярно-генетични изследователски технологии, да се повишат възможностите за по-добър и по-ранен скрининг и това да разкрие и нови терапевтични подходи.

В КОЦ-Стара Загора се извършват изследвания на всички туморни маркери, засягащи онкопатологията , а като част от заложената профилактична дейност, безплатните прегледи за ранно откриване на рак на шийката на матката и рак на гърдата се провеждат постоянно и целогодишно в специализираните кабинети на Диагостично-консултативния блок.

" }-->

Коментари