Публикация

Инфекция с Epstein-Barr virus, дебютираща като неясно фебрилно състояние

сп. Медицински преглед, 2017, бр. 1, стр. 54-58


Баймакова М, Попов Г, Андонова Р, др. Инфекция с Epstein-Barr virus, дебютираща като неясно фебрилно състояние. Медицински преглед, 2017, № 1, 54-58.

 

Научната публикация се намира в прикачения PDF-файл под ключовите думи!

 

Гл. ас. д-р Магдалена Баймакова, д.м.

Специалист "Инфекциозни болести"

01 февруари 2017

Прикачени файлове

Инфекция с EBV, дебютираща като НФС.pdf

Коментари