Публикация

Онлайн платформа препраща сигналите за нередности в болниците директно в полицията

Онлайн платформа препраща сигналите за нередности в болниците директно в полицията

Целта на "Здравен отзив" е подобряване качеството на предоставяното здравно обслужване


Националната пациентска организация започва сътрудничество с Главна дирекция „Национална полиция“, като целта е превенция и борба с корупцията в сферата на здравеопазването.

Чрез специалната онлайн платформа на организацията „Здравен отзив“ получените пациeнтски сигнали за нарушени права и за злоупотреби в здравния сектор ще могат да се изпращат директно до органите на реда, които от своя страна ще предприемат нужните действия.

ГДНП се нарежда сред многото други институции, с които НПО работи за подобряване качеството на предоставяното медицинско обслужване, в това число и в защита правата на хората при неправомерно поискани средства за лечение.

Организацията изтъква, че основният стремеж е за улесняване комуникацията между пациентите и институциите с цел стимулиране на гражданската активност, за подобряване качеството на предоставяното здравно обслужване, борба със злоупотребите в системата на здравеопазването и други. 

Платформата „Здравен отзив“ беше представена миналия октомври. Тя дава възможност на хората да подават онлайн сигнали във връзка с различни неуредици (санитарно-хигиенни условия, неетично отношение, нерегламентирани плащания, дискриминация и други) и да споделят цялостния си опит от българската здравна система. 

В същото време дейността на комисия „Здравеопазване“ към ГДНП е насочена към противодействие на престъпления в сферата на здравеопазването - при наличие на сигнали за извършвани закононарушения от служители в Министерството на здравеопазването, второстепенните разпоредители с бюджетни средства и лечебните заведения, те биват насочвани към съответните структурни звена на МВР за извършване на проверка.

До момента в платформата са публикувани резултатите от проверки по няколко десетки сигнала, а други са в изчакване на отговор по компетентност от съответните институции. 

Коментари