Майчин дом откри кабинет за измерване на костната плътност
СБАЛАГ Майчин дом
СБАЛАГ Майчин дом
Лечебно заведение
Майчин дом откри кабинет за измерване на костната плътност

Майчин дом откри кабинет за измерване на костната плътност

От 1 февруари в кабинет 206 на ДКБ, всеки желаещ може да направи остеодензитометрия-скринингов метод за установяване на разреждането на костната плътност.

Университетската АГ болница  „Майчин дом” разполага вече с кабинет за измерване на костната плътност. От 1  февруари в кабинет 206 на Диагностично –консултативния блок на лечебното заведение, всеки желаещ може да направи остеодензитометрия-скринингов метод за установяване на разреждането на костната плътност.

Изследването става с помощта на ултразвукови сонди в областта на петата и отнема само няколко минути. Дензитометричното определение на остеопорозата се основава на измерените стойности на костната минерална плътност (КМП). КМП е най-достъпният и най-лесен за интерпретация количествен критерий, отразяващ приноса на костните промени към общия фрактурен риск. Остеопорозата е костно увреждане, характеризиращо се с нарушена здравина на костите, предразполагащо индивида към повишен риск от фрактури.

През последните десетилетия в света се развива истинска епидемия от остеопороза и остеопорозни фрактури, като честотата им нарасна повече от 2 пъти. През 2000 година остеопорозата е определена като третото социално-значимо заболяване в света след сърдечно-съдовите и онкологичните заболявания.

Данните от най-мащабното епидемиологично проучване за остеопороза в България показват, че в напреднала възраст само около 1/4 от жените имат нормална костна минерална плътност (КМП).

Работното време на кабинета е от 8.30 до 14 часа, като е желателно предварително да планувате изследването на тел. 02/9172311. Цената е 35 лева.

Мнения