Публикация

Близо 300 000 пациенти са преминали през Спешно отделение в Плевен за 10 – години

Близо 300 000 пациенти са преминали през Спешно отделение в Плевен за 10 – години

Университетската болница в Плевен е единствената в Северозападна България със спешен портал от 3-то ниво на компетентност. На дежурство в Спешно отделение преминават около 70 човека, а за 24 часа те са 130-140 пациента


10 - години от създаването на Спешно отделение при УМБАЛ „Д-р Георги Странски” в Плевен, отбеляза екипът му. За този период до настоящия момент през Спешно отделение на Университетската болница в Плевен, са преминали 267 307 пациента.

В България, ако погледнем исторически първата служба в страната за Бърза помощ е създадена през 1930 година, когато е имало 28 транспортни средства. Недостатъчният им брой и опитът на други Европейски страни, и най-вече Германия е наложило Столична община да създаде Служба за „Бърза медицинска помощ”, която е била към противопожарната команда. По-късно през 1937 г. към столичния здравен отдел се създава самостоятелна медицинска служба за оказване на медицинска помощ за пострадали оказали се на улицата и за други обществени места. От края на 30-те години на 20 в. непрекъснато тази служба се усъвършенства, с цел по-добра организация и оказване на помощ на пострадалите. От тогава до сега Спешната помощ в България е претърпяла множество реформи. Едната е през 1994 г., когато след внимателен анализ специалисти от САЩ и ЕС и финансиран по програма ФАР, се разформироваха тогавашните станции за Бърза и неотложна медицинска помощ и се създадоха Центровете за Спешна медицинска помощ с постановление на Министерски съвет от 1994 г. Тогава към всеки център беше създаден филиал, който разполагаше със спешни приемни сектори. С течение на времето обаче се отчетоха недостатъци на системата и това наложи нова реформа в спешната помощ. С изменение и допълнение на Наредба 29 за болничната медицинска помощ, публикувана в Държавен вестник се въведе задължителното изискване за наличие на Спешно отделение в структурата на Областните МБАЛ. Тези промени влязоха в сила от 1 февруари 2007 година и Спешните приемни отделения от ЦСМП бяха прехвърлени в болниците.

Тогава, преди 10 години  с много ентусиазъм и мисъл за болните стартира и нашия екип, който беше от 6 лекари, 6 медицински сестри и 6 санитари. От тогава до настоящия момент през Спешно отделение при УМБАЛ „Д-р Георги Странски” в Плевен, са преминали 267 307 пациента. От тях 181 166 са прегледани и насочени за домашно лечение, а 86 хиляди са приети в болницата за лечение. През годините тенденцията се движи с непрекъснато увеличение, като през 2007 г. сме прегледали 16 180 пациенти, а за миналата те се 37 469 пациенти. Това е ръст от два пъти и половина спрямо 2007г.

Защо това е така?

Причинете са комплексни, като това е така и във всички Спешни отделения в България, но и в Европа. Населението застарява. Университетската болница в Плевен е структуроопределяща за целия Северозападен регион- от Видин до Плевен, като тук се поемат пациенти от Велико Търново, Ловеч, Троян, Тетевен, Свищов, Габрово и Севлиево. Тежко болните пациенти от съседните области се привеждат в Плевен, и се поемат първо от екипите на Спешно отделение. Имайте предвид, че УМБАЛ – Плевен е единствената болница от изброените региони, която е 3-то ниво на компетентност по повечето клинични специалности и която има спешен портал.  Тоест - ние приемаме всеки болен, независимо от гражданството му, пола, религията, здравосигурителния му статус.

Закриването и преструктурирането на различни болници наложи изнасяне на дейностите към Университетската болница. На дежурство в Спешно отделение преминават около 70 човека, а за 24 часа те са 130-140 пациенти. Няма делник, няма празник. Ние работим 24 часа в годината и сме винаги в готовност да оказваме помощ на нуждаещите се. Освен ръста на пациентите, това което прави впечатление е и ръста на травматизма. Травмите непрекъснато се увеличават през годините, като за 2016 достигнахме абсолютен връх от 11570 човека. Това са не само битови инциденти, а и пътнотранспортните произшествия - Плевен е на главен път София-Русе и броят ПТП е изключително голям. Броят на децата преминали през отделението също е доста голям. Само през миналата година прегледаните деца са 9437.  През годините непрекъснато се увеличава броят на прегледите при лица над 65 годишна възраст. Логично е -  регионът ни е със застаряващо население.

И въпреки всичко изброено до тук се опитваме да се справяме със всички предизвикателства, като екипите, които дежурят в Спешно отделение са с двама лекари на смяна. Текучеството на персонала е доста голямо. За 10 години през отделението са преминали 113 лекари. Повечето са млади колеги, които искат реализация и отиват да специализират. Дори може да се похвалим, че във всяка Клиника или отделение на УМБАЛ-Плевен имаме млади колеги, които са преминали обучение при нас как се действа при спешни състояния. Освен това със старшата сестра на отделението Христина Батолска, обучаваме студенти - бъдещи лекари и медицински сестри.

 Какво взема и дава работата в Спешно отделение?

Както във всяка област на медицината – работата в Спешно отделение взема живота, времето с близките, свободното време. Но дава усещането за полза, тъй като нашите пациенти за разлика от всички други болни, не идват, защото са избрали някой от нас да им помогне в критична ситуация. Те няма къде другаде да отидат било то през нощта или през почивни дни. Хората, които идват в Спешно отделение се нуждаят от срочна оценка на здравословното си състояние, а ако нас ни няма - те няма къде да отидат. Нищо не може да замени и удовлетвореността от добре свършената работа, както и това, че си помогнал на човек.

На финал искам да пожелая на колегите си от всички Спешни отделения в България:  Здраве, по-малко тежки случаи и нуждаещи се от Спешна медицинска помощ, и да бъдат силни!  Благодаря и на колегите от Плевенският екип, с които и до днес сме заедно! 

Д-р Петко Стефановски, началник на Спешно отделение при УМБАЛ "Д-р Георги Странски" - Плевен 

" }-->

Коментари