Публикация

Пръстовата идентификация засега остава в сила

Пръстовата идентификация засега остава в сила

Решението е на 5-членен състав на ВАС


Системата за пръстова идентификация в болниците остава в сила, докато съдът се произнесе окончателно по легитимността й.
Това реши петчленен състав на Върховния административен съд.

През ноември миналата година тричленен състав на ВАС обяви за нищожни текстовете от наредба на здравното министерство, в които се указва използването на системата при постъпване и изписване от болнично заведение. Тогава съдът спря действието на разпоредбата до окончателното произнасяне.

В определението на 5-членния състав на съда се казва, че „не е налице ограничаване правото на болните пациенти да имат достъп до лечение и профилактика, нито жалбоподателят сочи реални вреди или настъпването на бъдещи такива за пациентите, които дори да не са материални вреди, не биха могли да бъдат компенсирани по някакъв начин в последствие след отмяната на акта“.

Съдът посочва, че „не се касае за заплащане на лечение, или до пациенти, чието здравословно състояние е подложено на риск в резултат на изпълнението на оспорения текст, поради което не може да бъде обоснована хипотезата, че вредите за тях от действието на акта ще са необратими и непоправими“. 

В мотивите си съдът не е разгледал, обаче другият аспект – вредите за лекарите и лечебните заведения. Докладчикът по делото, съдия Марина Михайлова, е дала писмено особено мнение. В него тя посочва, че „изискването за електронна автентификация е ново, за пръв път въведено с посочената норма, което не съществува като регламентация на законово ниво. По този начин с изискванията се въвежда ограничение относно достъпът до здравеопазване единствено чрез електронна автентификация на всяко здравноосигурено лице. Това изискване пряко противоречи на разпоредбата на чл. 1, ал. 2 от Закона за защита на личните данни“. 

Въведената електронна идентификация представлява обработка на лични данни от страна на лечебните заведения. За да бъдат обработвани обаче, личните данни на едно лице, то трябва да е дало изрично своето съгласие, отбелязва съдия Марина Михайлова.

Системата беше въведена като официален вход в болниците на 1 ноември 2016 г. Целта беше да се повиши контролът и да се сложи край на фалшивите хоспитализации.

" }-->

Коментари