Публикация

Нивата на електромагнитните полета в България са безопасни, твърди проф. Израел

Най-застрашени от вредно въздействие са специалистите, работещи с ядрено-магнитен резонанс.


В България няма превишаване на нормите на електромагнитните полета от базовите станции на мобилните комуникации и други предаватели. Това обяви пред журналисти експертът от Националния център по опазване на общественото здраве и анализи проф. Мишел Израел. Той каза, че пределните граници на излъчванията за нашата страна са едни от най-ниските за Европа, което гарантира тяхната безопасност. Според него рядко се случва нормите да бъдат нарушавани. Имало е няколко такива случаи, при които излъчването е било с едва до 3% над допустимите стойности. След като нарушението е било отчетено, е последвала корекция.

Експертът отбеляза, че е много трудно електромагнитните излъчвания в населените места да доведат до някакви здравословни проблеми. Той отбеляза, че до такива може да стигне само ако има повишени нива над нормата за дълго време. Под тяхното въздействие попадат обикновено хора, работещи с високи стойности на полетата. По думите му най-честите проблеми са сърдечно-съдови, без да се стигне до появата на заболяване, поведенчески проблеми и невропатии.

Като една от най-рисковите професии, изложени на електромагнитните излъчвания, проф. Израел посочи медицинските специалисти, работещи с ядрено-магнитен резонанс. „Там стойностите са изключително високи“, каза той, като добави, че на лекарите честно се налага да влизат при пациентите по време на изследването. Опасна е и работата на техниците обслужващи антените на мобилните мрежи, телевизиите, радиата, радарните станции и излъчвателите в сферата на електрониката.

Проф. Израел съобщи, че НЦОЗА е приключил създаването на модели за три национални регистъра, от които един е на източниците на електромагнитни полета. Той ще предоставя надеждна и навременна информация за разположението им в страната и нивата на излъчване в околната среда.

Другите два регистъра са на пациентите с диабет и на пациентите с редки болести. Те включват въвеждането, актуализацията и поддържането на медицински досиета. В тях се съдържат данните за лечението и резултатите, възникналите усложнения в хода на заболяването и други данни, свързани с него.

Коментари