Публикация

"Подготвен да спасиш живот" - безплатни курсове за студенти в Технологичен център по спешна медицина към МУ - Пловдив

"Подготвен да спасиш живот" - безплатни курсове за студенти в Технологичен център по спешна медицина към МУ - Пловдив

„ПОДГОТВЕН ДА СПАСИШ ЖИВОТ!“ - кампания на Мeдицински университет - Пловдив и Технологичен център за спешна медицина за безплатно обучение по Спешна домедицинска помощ за всички желаещи студенти от град Пловдив. Записването започна от 01. 02. 2017


"Подготвен да спасиш живот" - социална кампания на ТЦСМ към МУ - Пловдив за студентите от всички висши училища в града.  

От 01 февруари стартира записването за безплатно обучение за оказване на Спешна домедицинска помощ за всички желаещи студенти от град Пловдив.

Инициативата, изцяло със социален ефект, е на Медицински университет - Пловдив и на Технологичен център за спешна медицина. Желаещите студенти могат директно да се запишат на тел. 0887 146 793 (организатор обучение в Учебно-тренировъчен сектор, ТЦСМ).

Една кампания, в която студентите от пловдивските висши училища ще усвоят знания и умения за оказване на  животоспасяваща помощ на хора в критични за здравето ситуации, при бедствия и аварии или други инциденти. Безплатното обучение ще се провежда на групи от 10 души и е на тематични модули по избор. Желаещите могат да избират съобразно подготовката и знанията си определен курс между пет нива от предварителната програма в раздел „Учебно-тренировъчна дейност“ на сайта на Центъра - http://tcemed.net/.

Основни и специализирани курсове за лица с немедицински познания за оказване на домедицинска помощ при специфични и рискови за живота инциденти са сред най-търсените обучения, приложими за студентската общност. Обученията се провеждат на български и на английски език. На курсистите се предоставят материали за самоподготовка и алгоритми за поведение при спешни ситуации. Завършилите студенти получават сертификат. Придобитите знания са от жизнено значение и са необходими за всеки човек в ежедневието.

Социалният ефект е безспорен, тъй като в днешното динамично и стресово време познанията и действията при инциденти, критични ситуации, аварии, бедствия и др. кризисни събития е от изключително важно значение за намаляване на значителни стресови последствия. В критична ситуация самообладанието спасява човешки живот и то е в резултат от трайните знания и автоматизираните умения за навременна, адекватна и компетентна намеса.

www.tcemed.net
www.tcemed.net

Обявената промоция за курсове по спешна домедицинска помощ на Технологичен център за спешна медицина е налична на сайта на Центъра http://tcemed.net/, като записването е текущо и започва от 01 февруари 2017 г. на тел. 0887 146 793. Безплатните за студентите в град Пловдив курсове ще продължат до 31 май 2017 г.

 

 

 

" }-->

Коментари