Публикация

Кои са видовете туморни маркери при най-разпространените онкологични заболявания

Кои са видовете туморни маркери при най-разпространените онкологични заболявания

Според данни на Световната здравна организация онкологичните заболявания са сред основните причини за смъртност в световен мащаб


Според данни на Световната здравна организация онкологичните заболявания са сред основните причини за смъртност в световен мащаб. В последните 10 години с най-голяма честота са тези  на млечната жлеза при жените и рака на белите дробове и простатната жлеза при мъжете. Следват туморите на дебелото и правото  черво  и гинекологичните злокачествени заболявания.  Затова на 4-ти февруари – Световен  ден за борба с рака, от медицинска лаборатория „ЛИНА” запознават пациентите с това кои са туморните маркери, които подпомагат диагнозата, оценката  на отговора към лечението и откриването  на рецидиви.

„Туморните маркери са  белтъчни вещества, които се образуват и се откриват в кръвта на пациенти при наличие на активни ракови клетки в тялото. Те са специфични , според различните органи и системи. Показателно е повишението на стойностите им над референтните граници, което е свързано с големината на тумора, както и с неговото разпространение в организма (метастазиране).  Сред най-често изследваните са на простатната жлеза -  простатоспецифичен антиген, който може да е белтъчносвързан или общ – TPSA , както и свободен- Free PSA,  като процентното съотношение между двата показателя служи за оценка на риска от злокачествен процес. Също на млечните жлези  CA 15-3 и яйчниците CА-125 и (Human epididimal protein 4) НЕ4, като при едновременното определяне на CA 125 и HE4  се увеличава чувствителността и специфичността, особено в началните фази и се използва за изчисляване степента на риска от малигнено заболяване на яйчника(ROMA) при жени с туморна формация”,  обяснява д-р Пламена Хараланова от медицинска лаборатория „ЛИНА”. Лабораторията разполага с анализаторите  Cobas 6000 и Cobas e 411.

Модерните апарати използват прецизна технология за изследване на туморни маркери, сред които на: дебело черво и задстомашна жлеза – CA19-9 и СЕА; рак на млечна жлеза - CA 15-3; стомах -CA72-4; маточна шийка– SCC; бял дроб-NSE, CYFRA 21-1,CEA; простата-PSA; щитовидна жлеза- тиреоглобулин и калцитонин; първичен тумор на черния дроб и цироза-AFP; рак на яйчниците – CА-125 и НЕ4, герминативни тумори (яйчници, тестиси)  - (човешки хориогонадотропин) HCG, стомашно-чревен тракт - (пируват киназа изоензим М2), мултиплен миелом, хронимна лимфоцитна левкемия, Ходжикинов и Неходжкинов лимфом - Бета 2 микроглобулин , злокачествен меланом S-100.

Важно за пациентите е да знаят, че резултатите трябва да се тълкуват от лекар, защото завишените стойности не винаги значат наличие на онкологично заболяване. „Туморните маркери  допълват данните, получени от биопсията, ехографията или хистологичното изследване,  а при вече започнало лечение са показател за неговата ефективност”, допълва д-р Хараланова. 

" }-->

Коментари