Публикация

Правилно приложение на инхалатори при ХОББ (ВИДЕО)

При пациентите, които не приемат редовно лекарствата или продължават да пушат, се наблюдава влошаване на белодробната функции


Хроничната обструктивна белодробна болест (ХОББ) е известна като болестта на пушачите. Тютюневият дим е основният фактор, който отключва възпалителен процес в дихателните пътища и води до тяхното трайно стеснение.

При пациентите, които не приемат редовно лекарствата или продължават да пушат, се наблюдава влошаване на белодробната функции. Впоследствие може да се стигне до постоянен задух, който не им позволява да излизат от вкъщи и дори да се самообслужват. В по-напреднали стадий на заболяването е необходима грижа от социален асистент или от близки хора.

Два са основните момента, благодарение на които можем да постигнем добро качество на живот при нашите болни:

  • Избор на точния медикамент.
  • Участието на пациента – да се придържа към терапията и да извършва правилна инхалаторна техника.

Първата група са дозирани струйни инхалатори (pMDI). Медикаментитe в pMDI устройствата са т. нар. спасителна терапия. Те се използват само при необходимост, а не ежедневно, както правят някои пациенти. Те вредят на сърцето.
Към тези устройства има и медикаменти, които лекуват и изискват ежедневна инхалация.

Изключително важно е при рMDI инхалаторите да се спазват няколко правила:

  • Разклащане на устройството;
  • Отваряне на капачката;
  • Издишване на въздуха, за да има достатъчно силна струя за поемане на медикамента;
  • Впръскване на медикамента;
  • Бавно, дълбоко и продължително вдишване – задържането на дишането;
  • Издишване през носа.

Втората група са т. нар. прахови инхалатори (DPI). Те са разнообразни и за пациентите е важно да са инструктирани как се използва всеки един от тях. Основното правило въздухът да се издиша, след като устройството е заредено, а след това да се вдиша бързо, дълбоко и продължително. По този начин медикаментът се инхалира хубаво, диспергира се до най-ниските отдели на дихателните пътища. Отново трябва да се задържи дишането, след което да се издиша през носа.

Най-новото устройство, с което разполагаме, е Респимат или „тип фина мъгла“. При него фините частици са повече, което позволява по-лесно да стигат в долните дихателни пътища. Скоростта на въздушната струя може да бъде и по-слаба. Много е полезно за пациенти с тежка форма на ХОББ. При първото зареждане три от впръскванията трябва да бъдат навън, защото активното вещество се съдържа от четвъртото впръскване.

 

Коментари