Публикация

Преустановява се продажбата на Miacalcic 100 IU/ml от август

Медикаментът се прилага за предотвратяване на костна загуба


 

 

 

 

 

 

Притежателят на разрешението за употреба – Novartis Pharma GmbH, е уведомил Изпълнителната агенция по лекарствата, че от 09.08.2016 г. постоянно преустановява продажбите в България на лекарствения продукт Miacalcic 100 IU/ml solution for injection - 1ml x 5, съдържащ активното вещество Calcitonin (salmon synthetic).

Miacalcic е показан при:
-    превенция на остра загуба на костно вещество, поради внезапно обездвижване, напр. при пациенти със скорошни остеопорозни фрактури;
-    лечение на болест на Paget само при пациенти, които не се повлияват от алтернативно лечение или при които такова лечение е неподходящо, напр. пациенти с тежка степен на бъбречно увреждане;
-    лечение на малигнена хиперкалциемия.

" }-->

Коментари