Публикация

КЛИНИЧНИ ПРОУЧВАНИЯ ЗА СТВОЛОВИ КЛЕТКИ

КЛИНИЧНИ ПРОУЧВАНИЯ ЗА СТВОЛОВИ КЛЕТКИ

Темите за съхранението на стволови клетки и техните функции стават все по-популярни. Все повече хора избират да съхраняват стволови клетки, като по този начин се застраховат за в бъдеще.


Клиничните изпитвания, обикновено се провеждат в болница или в центрове за медицински проучвания. Както вече казахме, в тях участват здрави добровоци или пациенти, като не е задъжлително те да стоят в болницата през целия период на проучването.  Всеки един участник подписва информирано съгласие, преди да се включи в изпитването.  То представлява писменото съгласие на пациента/участника, давано след предварително получена информация относно осъществяването на диагностична или терапевтична процедура, която засяга болния и включва големи, явни или значителни рискове, съгласно чл. 31 от Закона за народното здраве.  Ефектите на лекарството или новия метод на лечение се наблюдават внимателно от специалисти през целия период на проучването.  Всички участници участват само доброволно и също така са свободни да се оттеглят от изпитването по всяко време.

 

Прочетете цялата статия тук : 

http://www.future-health.bg/future-health/%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%83%D1%87%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%B7%D0%B0-%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8-%D0%BA%D0%BB%D0%B5%D1%82/

Коментари