Публикация

Седем нови теми в модул ОБУЧЕНИЯ на БЛС

Чрез модула ОБУЧЕНИЯ на CredoWeb лекарите могат да получат достъп до най-новите постижения в науката и да бъдат стимулирани непрекъснато да повишават квалификацията си с методите на съвременната интернет комуникация.


Лекциите в електронното продължаващо медицинско обучение (Е-ПМО) на Българския лекарски съюз в CredoWeb вече станаха 18. В него са представени теми от водещи специалисти, както и презентации, изнесени на различни научни форуми.

Е-ПМО е форма на продължаващо медицинско обучение категория Г. Механизмът за кредитиране на обучителните материали се определя от Акредитационния съвет на БЛС, като за 3 г. обучаващият се може да събере до 60 точки, както е според регламента за дистанционно обучение. Всеки обучителен материал носи по 1 точка.

Модулът дава възможност на всеки, издържал успешно теста, да си разпечата сертификат (удостоверение) за завършено електронно обучение с подпис на председателя на УС на БЛС и печат. Документът съдържа данни за обучението, уникален номер и дата, които гарантират неговата достоверност. Сертифицирането през модула е безплатно.

Смисълът на инициативата е лекарите да получат достъп до най-новите постижения в науката и да бъдат стимулирани непрекъснато да повишават квалификацията си с методите на съвременната интернет комуникация. Модулът надгражда вече съществуващите форми на ПМО – лекции, колегиуми, конгреси, симпозиуми, семинари, конференции в страната и чужбина, практически упражнения, индивидуални обучения. Е-ПМО пести на лекарите необходимостта от пътувания, от очни занятия, отсъствия от работа.

През последния месец в модула бяха добавени седем нови обучителни материали:

В рамките на миналата година в модула бяха публикувани:

Как да стигнете до обученията в CredoWeb

От началната страница влизате в профила си, като въвеждате e-mail и парола, с които сте регистриран. (снимка 1)

вход в Credoweb
снимка 1

След това отивате на хоризонталното меню горе, рубрика ОБУЧЕНИЯ (снимка 2).

модул Обучения
снимка 2

За да достигнете до всички обучителни материали трябва да натиснете бутона КЪМ ОБУЧЕНИЕТО (снимка 3)

модул Обучения
снимка 3

От там имате възможност да разгледате всички обучителни материали подредени в хронологичен ред или да използвате опциите за търсене по ключови думи или специалности (снимка 4)

модул Обучения
снимка 4

Всеки обучителен материал завършва с попълване на тест (снимка 5)

модул Обучения тест
снимка 5

 

Коментари