Публикация

Д-р Костадинов: Медицинска лаборатория „ЛИНА” вече е база за обучение на студенти и специализанти

Д-р Костадинов: Медицинска лаборатория „ЛИНА” вече е база за обучение на студенти и специализанти

Акредитационният съвет към Министерството на здравеопазването оцени лабораторията с отличен


Една от най-големите лаборатории в Източна България – „ЛИНА”, получи отлична оценка от Акредитационния съвет към Министерството на здравеопазването. Тя важи за срок от пет години и е признание за качеството на работа и надеждност на „ЛИНА”.

За това какви са възможностите, които лабораторията ще предложи на решилите да се обучават и специализират в нея, разговаряме с управителят д-р Васил Костадинов.

 

  • Д-р Костадинов, наскоро Министерството на здравеопазването акредитира лаборатория „ЛИНА”, превръщайки я в база за обучение на лаборанти и специализация на лекари. За кои направления важи акредитацията?

 

  • Акредитационната оценка е за цялостна медицинска дейност и за практическо обучение. Искам да споделя, че започнахме процедурата по акредитация, защото за нас, които работим в лабораторията, е важно да знаем дали се справяме добре. Нужна ни беше обективна преценка на какво ниво е лечебното заведение, затова в продължение на години се подготвяхме бавно и методично. Поради тази причина приемаме отличната оценка за цялостната ни дейност, като признание за положения от всички труд. Благодаря на целия екип на „ЛИНА”: лекари, лаборанти, биолози, химици, административен персонал и санитари. Добрата новина е, че след като вече сме акредитирани можем да провеждаме практиката и преддипломния стаж на студенти по специалност „Медицински лаборант”. И още по-същественото – следдипломното обучение на магистър-лекари, които искат да придобият специалностите: „Клинична лаборатория”, „Микробиология” и „Вирусология”. При нас могат да специализират още: биолози, молекулярни биолози и биотехнолози.
  • Защо обучението на кадри е толкова важно за Вас?

 

  • В страната има недостиг на медицински кадри, което се дължи на факта, че голяма част от завършилите предпочитат да заминат за чужбина или да сменят сферата на дейност. Ние сме сред лечебните заведения, които искат да задържат младите специалисти в България, да ги обучат и да им предложат добра работна среда. Така сами ще създаваме кадрите, от които имаме нужда, и ще предадем опита си на следващото поколение. В „ЛИНА” държим на качеството на работа, на което се дължи и висококвалифицираният екип от лекари, който сформирахме през годините. Имаме и модерно оборудване, което съответства на всички европейски изисквания и стандарти. Стигнахме дотук, защото сами си поставяхме летвата високо и постепенно я премествахме все по-нагоре и по-нагоре, затова мислим, че сме добро място за обучение и работа.

 

  • Да разбираме ли, че предлагате и постоянна работа на лекарите и лаборантите, които се справят добре?

 

  • Да, студентите и специализантите, които покажат добри резултати, ще получат покана да станат част от екипа на „ЛИНА”. Още преди акредитацията стартирахме програмата „Кариери”, като предлагахме възможност за стаж и стипендия на студенти във Варна и Бургас. Това, което ми се иска да отбележа е, че ние не поставяме тежки, заробващи изисквания към специализантите и стипендиантите. Когато пожелаят, те могат да прекратят ангажимента си без да се притесняват от някаква обвързаност. Нашето желание е да дадем възможност да опита всеки желаещ и който реши, че това е неговото призвание, нека да остане!

 

  • С кои университети в страната ще си сътрудничите? Възможно ли е да работите и с Медицинския факултет към Университет „Проф. д-р Асен Златаров” в Бургас? Тук има ли специалност „Медицински лаборант”?

 

  • Отворени сме за съвместна работа с всички медицински университети в страната, които проявят интерес. Относно Медицинския факултет в Бургас – засега в него не се обучават лаборанти, но ние сме готови да сътрудничим при разкриването на тази специалност. Многократно са водени разговори и сега, след това решение на Акредитационния съвет,  възможността за реализиране на новата специалност "Медицински лаборант "в Университет „Проф. д-р Асен Златаров” в Бургас става все по-реална. Смятам, че лекарите, работещи в лабораторията, са достатъчно добре подготвени и ентусиазирани от това да предадат знанията и опита си на по-младите колеги.

 

  • Колко време продължи акредитацията и на какви условия трябваше да отговори лаборатория „ЛИНА”, за да получи отлична оценка?

 

  • Самата акредитация протече в разстояние на няколко месеца, но както казах - за нея сме се подготвяли години, като сме се съобразявали с изискванията и всички промени в медицинските стандарти на акредитираните специалности. Стремели сме се и продължаваме да спазваме правилата на добрата лабораторна практика, като разбира се търсим и прилагаме най-новото, както като оборудване и апаратура, така и като лабораторни методи. Оптимизираме и съобразяваме организацията на работния процес с необходимостта услугата, която предлагаме, да е по-достъпна за пациентите и техните лекуващи лекари и лечебни заведения. Адаптираме се към всички нови предизвикателства и така не само оцеляваме в силно конкурентната действителност, но и успяваме да се развиваме. Предполагам че всичко, което сме успели да постигнем и което няма как да се каже с няколко изречения, е допринесло и за оценката на комисията. За нас е важно сега да продължим и да запазим нивото, като ни предстои и се подготвяме за акредитация и на останалите специалности от лабораторната медицина.

 

 

 

 

 

Коментари