Публикация

ВАС спира новите изисквания на касата за лечение на хепатит C

ВАС спира новите изисквания на касата за лечение на хепатит C

Срещу тях се обявиха и пациенти, и лекари


Тричленен състав на Върховния административен съд спира действието на новите изисквания на здравната каса за лечение на хроничен хепатит C на пациенти над 18-годишна възраст, до приключване на производството по делото с влязъл в сила съдебен акт.

Това съобщава адвокатът по делото Мария Петрова в личния си профил във фейсбук.

"Разписаните усложнени правила за определяне на лекарствата, съчетано с формиране на приоритетни групи пациенти, въвеждането на очакваната продължителност на живота като изключващ критерий за безинтерфероново лечение, както и налагането на терапевтични схеми със задължителна поредност на избора, без да се отчита спецификата на всеки конкретен случай, несъмнено рефлектира върху качеството на предоставяната здравна грижа и осуетявайки своевременния достъп до адекватна медицинска помощ, поставя в риск пациентите, страдащи от хроничен вирусен хепатит С", се посочва в определението на съда.

Делото беше образувано по жалба на сдружение „ХепАктив“ . Пациентската организация иска правилата за безинтерфероновите терапии да бъдат обявени за нищожни или отменени като незаконосъобразни.

От средата на миналия месец влязоха в сила критерии на здравната каса, с които не се позволява скъпата терапия да се прилага при алкохолици, наркомани и пациенти с очаквана ниска продължителност на живота заради друго заболяване. Въвеждат се три линии на лечение, като преминаването от една към друга ще става с одобрение от касата. 

Основният аргумент на НЗОК за въвеждането на правилата е икономическа целесъобразност. Срещу тях се обявиха и пациенти, и лекари. От федерация „Български пациентски форум“ определиха изискванията като ужасяващ геноцид.

Сегашното определение на съда (в състав: председател – Ваня Анчева, членове – Даниела Мавродиева, Калина Арнаудова) подлежи на обжалване в 7-дневен срок пред петчленен състав на ВАС.

Коментари