Публикация

Започна приемът на документи за кандидатстване на стипендиантска програма „Здраве чрез СПА“

Започна приемът на документи за кандидатстване на стипендиантска програма „Здраве чрез СПА“

Изискване към кандидатите е да имат минимално постигнат успех Много добър 5.00 от зимния семестър на учебната 2016/2017 година


Започва приемът на документи за кандидатстване на стипендиантска програма „Здраве чрез СПА“

​Започна приемът на документи за кандидатстване на стипендиантска програма „Здраве чрез СПА" на Фондация „Св. Св. Константин и Елена". За летния семестър на настоящата учебна година Фондацията ще подпомогне двама стипендианти, като размерът на всяка стипендия е 1 500 лв.

Програмата е за бакалаври и магистри - редовно или задочно обучение по специалности, обвързани с физикална и рехабилитационна медицина, морелечение (таласотерапия), СПА и Wellness терапии, балнеология,  кинезитерапия, ерготерапия, лечебни и спортни масажи и медицинската козметика, във Висши учебни заведения и колежи, регистрирани съгласно закона за висшето образование в България.

Изискване към кандидатите е да имат минимално постигнат успех Много добър 5.00 от зимния семестър на учебната 2016/2017 година. С предимство ще се ползват кандидати, израстнали под институционална грижа, сираци и полусираци, студенти от социално слаби семейства (с минимален доход на член от семейството под 420 лв.), студенти със степен на инвалидност или други увреждания, удостоверени чрез документ от ТЕЛК. 

Необходими документи за кандидатстване:

- заявление за участие в стипендиантската програма (по образец);

- мотивационно писмо;

- академична справка /или уверение от университета/ за успех от зимен семестър на учебната 2016/2017 г, форма на обучение и специалност;

- документ удостоверяващ съответното социално или здравословно състояние на кандидата, ако в документите е посочил предимство при класиране: - израснал под институционализирaна грижа; студент от социално-слаби семейства - с месечен доход под 420 лв. на член от семейството;  сираци и полусираци; студенти със степен на инвалидност; студенти със специални образователни потребности (млади хора с увреждания).

Документите за кандидатстване се приемат до 15 март 2017 г. включително.

Регламент и Заявление за кандидатстване може да видите тук.

" }-->

Коментари