Публикация

За 280 новоприети чуждестранни студенти започна новата учебна година

За 280 новоприети чуждестранни студенти започна новата учебна година

Академичното ръководство на МУ-Плевен посрещна първокурсниците с тържествена промоция


С тържествена промоция в  понеделник, от 10 ч в зала „Магнум“ на Втора клинична база стартира академичната 2016/2017 година за новоприетите чуждестранни студенти на Медицински университет – Плевен. На тържеството студентите бяха приветствани от ректора проф. д-р Славчо Томов, от декана на Факултет „Медицина“ проф. д-р Аспарух Аспарухов, както и от своите български и чуждестранни колеги. Специално за тях танцов ансамбъл от индийски студенти, спечелили първо място в Деня на народите 2016, представи традиционен индийски танц.

Преди старта на учебната година служителите от Центъра за чуждестранни студенти бяха организирани двуседмична Програма за адаптация, включваща информационни турове на университета, библиотеката, срещи с агенции за недвижими имоти, със служба „Миграция“, със застрахователни агенции и запознаване с културно-историческото наследство на град Плевен – посещение на Панорама „Плевенска епопея 1877“, Регионален исторически музей и Художествена галерия „Илия Бешков“.

Тази година висшето училище запази тенденцията за рекордно висок прием на чуждестранни студенти, желаещи да изучават „Медицина“ в Плевен – общо 279 чуждестранни граждани от 35 държави, по-голямата част от които са от европейски страни. За поредна година висок е делът на чуждестранните граждани от Великобритания, които се изравняват по численост с гражданите от Индия. Трето място по численост държи Италия, следвана от Германия, Швеция, Канада, Япония, Ирландия, Испания, Португалия и др. За първи път има записани студенти от Австралия, Филипини, Зимбабве и Малави.

МУ-Плевен е известен като първото висше училище в страната, което през 1997 г. въвежда обучение по медицина за чуждестранни студенти изцяло на английски език. Общият брой чуждестранни студенти, изучаващи „Медицина“ в англоезичен курс, е 900. Към момента са дипломирани 13 випуска лекари-чуждестранни граждани, намерили успешна професионална реализация в цял свят – САЩ, Европа, Индия и Австралия.

 

Коментари