Публикация

Д-р Михаил Христов оглави Надзора на НЗОК

Той е съветник на здравния министър д-р Илко Семерджиев


Д-р Михаил Христов е определен за председател на Надзорния съвет на Националната здравноосигурителна каса. 

С одобрени от правителството промени в състава на Надзора за представители на държавата са определени д-р Михаил Христов, Любомир Гайдов и Стоян Стоянов. Те ще заменят д-р Ваньо Шарков, д-р Бойко Пенков и Димитър Евлогиев.

Промяната е във връзка с персоналните промени в Министерството на здравеопазването и с оглед оптимизиране на работата на Надзорния съвет, отбелязва правителствената пресслужба.

Д-р Михаил Христов е лекар - специалист по ортопедия и травматология. Бил е началник на отделение по ортопедия и травматология и ръководител в извънболничната помощ. В периода 1999-2000 г. е началник на отдел в НЗОК, а след това, до 2007 г., ръководи Регионалния център по здравеопазване – София. Има опит в областта на доброволното здравно осигуряване и като държавен служител в администрациите на Изпълнителна агенция „Медицински одит“ и Изпълнителната агенция по трансплантация. Към настоящия момент е съветник на министъра на здравеопазването.

Любомир Гайдов е заместник-министър на здравеопазването. Има висше юридическо образование. От 1992 г. е заемал различни длъжности в администрацията, включително ръководни. От 2007 г. е съдия в Административен съд – София област, а от есента на 2016 г. – във Върховния административен съд.

Стоян Стоянов има висше икономическо образование и квалификация по здравен мениджмънт. В периода 1999-2006 г. е директор на дирекция „Бюджет и финанси“ в Министерството на здравеопазването. Бил е също главен секретар на министерствата на труда и социалната политика и на културата – длъжност, която заема в момента в Министерството на здравеопазването.

Служебният министър на здравеопазването д-р Илко Семерджиев присъства днес на първото заседание на променения Надзорен съвет на Националната здравноосигурителна каса.

Здравният министър отправи молба към надзорниците на касата да изпълняват стриктно Закона за здравното осигуряване и Закона за бюджета на НЗОК за 2017 г. 

Трябва да се спазва действащото законодателство и да се засили контролът върху финансирането на медицинската помощ с публични средства“, апелира министър Семерджиев.

Той напомни, че новият Надзорен съвет започва работа при заварен голям дефицит в бюджета на здравната каса - около 124 млн. лева, който ще тежи на системата през цялата 2017 г.

Бюджетната дисциплина и постигнатият здравен резултат са най-важното в публичния сектор“, каза още здравният министър.

 

Коментари