Продуктов специалист медицински консумативи
Продуктов специалист медицински консумативи
Продуктов специалист медицински консумативи
Трудова Борса
Трудова Борса
Страница
Продуктов специалист медицински консумативи

Продуктов специалист медицински консумативи

Подходящи за позицията са медицински сестри, акушерки, лаборанти


Описание и изисквания:    
Диамед ООД е представител на водещи американски и европейски компании за медицински изделия.

Компанията търси да назначи: продуктов специалист медицински консумативи

Успешните кандидати трябва да отговарят на следните изисквания:
- образование - медицински специалист (професионалист по здравни грижи) - медицинска сестра, акушерка, медицински лаборант;
- познания в приложението на медицински консумативи в болничната практика, инфузионната терапия (игли, спринцовки, катетри), интензивните грижи (централно венозни катетри, спинални игли), взимане на кръв и др.;
- практически опит от работа в болнично заведение е предимство;
- компютърна грамотност (MS Office, Outlook);
- шофьорска книжка е предимство, възможност за пътувания в командировки;
- владеене на английски език - поне средно комуникативно ниво.

Основни задължения:
- oсъществява контакти и предлага продуктите на компанията на потенциални клиенти в цялата страна;
- oрганизира, провежда, участва в търговски и маркетингови инициативи и промоционални дейности - участие в научни конгреси, семинари, изложения и др.;
- oрганизира и провежда практически обучения за работа с предлаганите медицински изделия;

Компанията предлага:
- трудов договор;
- конкурентно възнаграждение;
- бонусни схеми;
- ползване на служебен автомобил и мобилен телефон;
- ясна работна среда в екип;
- възможност за професионално развитие и повишаване на квалификацията, участие в обучения и срещи на фирмите-производители.

Необходими документи:
- мотивационно писмо;
- автобиография с актуална снимка;
- препоръки (предимство);

Месторабота: София

За да кандидатствате по тази обява, натиснете тук!

Мнения