Публикация

Продуктов специалист медицински консумативи

Продуктов специалист медицински консумативи

Подходящи за позицията са медицински сестри, акушерки, лаборантиОписание и изисквания:    
Диамед ООД е представител на водещи американски и европейски компании за медицински изделия.

Компанията търси да назначи: продуктов специалист медицински консумативи

Успешните кандидати трябва да отговарят на следните изисквания:
- образование - медицински специалист (професионалист по здравни грижи) - медицинска сестра, акушерка, медицински лаборант;
- познания в приложението на медицински консумативи в болничната практика, инфузионната терапия (игли, спринцовки, катетри), интензивните грижи (централно венозни катетри, спинални игли), взимане на кръв и др.;
- практически опит от работа в болнично заведение е предимство;
- компютърна грамотност (MS Office, Outlook);
- шофьорска книжка е предимство, възможност за пътувания в командировки;
- владеене на английски език - поне средно комуникативно ниво.

Основни задължения:
- oсъществява контакти и предлага продуктите на компанията на потенциални клиенти в цялата страна;
- oрганизира, провежда, участва в търговски и маркетингови инициативи и промоционални дейности - участие в научни конгреси, семинари, изложения и др.;
- oрганизира и провежда практически обучения за работа с предлаганите медицински изделия;

Компанията предлага:
- трудов договор;
- конкурентно възнаграждение;
- бонусни схеми;
- ползване на служебен автомобил и мобилен телефон;
- ясна работна среда в екип;
- възможност за професионално развитие и повишаване на квалификацията, участие в обучения и срещи на фирмите-производители.

Необходими документи:
- мотивационно писмо;
- автобиография с актуална снимка;
- препоръки (предимство);

Месторабота: София

За да кандидатствате по тази обява, натиснете тук!

Коментари