Публикация

В „Софиямед“ спасиха крака на мъж с нов тип протеза

Авангардната операция е продължила 6 часа


Проф. Йотов, д-р Йорданов
и д-р Иванов по време на операцията 

Авангардна за страната ни операция по поставянето на туморна тазова протеза от ново поколение извършиха ортопед-травматолозите от УМБАЛ „Софиямед“ начело с проф. д-р Андрей Йотов, началник на Клиниката по ортопедия и травматология. 

Сложната интервенция е извършена на 41-годишен пациент, диагностициран със злокачествен тумор, ангажиращ тазовата кост и тазобедрената става.

Прогнозата при подобни случай в миналото изискваше отстраняване на засегнатата тазова половина с прилежащия долен крайник (хемипелвектомия). Опитът на специалистите у нас, както технологичните иновации в медицината поставят основата на развитието на т.нар. съхраняващи крайника операции. 

 

Благодарение на опита си в тази насока, ортопед-травматолозите от Университетска болница „Софиямед“ се ангажират със сложния случай и отстраняват засегнатия участък от таза заедно с тазобедрената става. След като извършват реконструкция на отстранения участък те поставят специална туморна тазова изкуствена протеза за първи път у нас и така запазват функцията на крака на мъжа.

 „При конкретния пациент се наложи отстраняването на почти цялата тазова половина и тазобедрената става, на мястото на която ние поставихме туморна тазова протеза. Операция с подобна сложност и тежест се извършва за първи път в България. Тя изискваше както специална хирургична техника, така и специфичен инструментариум. 

Може да се каже, че интервенции от този тип са един от най-тежките в ортопедичната хирургия, тъй като се работи в непосредствена близост с вътретазови и коремни органи, магистрални съдове, нервни структури и органи на отделителната система“, коментира проф. Йотов, който е бил и дългогодишен председател на Българското научно дружество по ортопедия и травматология.

Специалистът, който е един от малкото у нас, развиващ тазовата хирургия, коментира, че протезите за подобни операции са различни модели, като един от най-перспективните напоследък е т.нар. stem-cone (приличаща на фуния за сладолед). Протезата се закрепва към съхранената част от таза и след възстановителния период пациентът може да се придвижва чрез крайника, който е със запазени функции.

Операцията e продължила 6 часа, а прогнозите след приключването на индивидуалната програма за рехабилитация и физиотерапия са, че до 4-6 месеца пациентът ще се възстанови и ще може да се придвижва.

„Благодарение на съвременните средства за диагностика, случаите на такива пациенти се откриват бързо и съответно могат да се вземат навременни мерки за тяхното лечение. До момента те се насочваха към специализирани клиники в чужбина, тъй като у нас нямаше възможност за извършване на интервенции от толкова голям обем, защото те изискват както специфичен хирургичен опит, така и умения в сферата на тазовата хирургия“, допълва проф. Йотов.

" }-->

Коментари