Сигналите за липсващи лекарства зачестяват, започват проверки срещу износа
Сигналите за липсващи лекарства зачестяват, започват проверки срещу износа
Сигналите за липсващи лекарства зачестяват, започват проверки срещу износа
Здравно законодателство и нормативна уредба
Здравно законодателство и нормативна уредба
Страница
Сигналите за липсващи лекарства зачестяват, започват проверки срещу износа

Сигналите за липсващи лекарства зачестяват, започват проверки срещу износа

Паралелният износ на жизненоважни медикаменти трябва да се ограничи, категоричен е д-р Ат. Кундурджиев

Кой предизвиква кризата с животоспасяващи лекарства като инсулин, антиепилептични медикаменти, лекарства за ревматоиден артрит и други и как спешно да бъде преодоляна? Това решаваха днес в здравното министерство представители на държавата и фармацевтичния бизнес – МЗ, Изпълнителната агенция по лекарствата, Националната здравноосигурителна каса,  Националния съвет по цени и реимбурсиране на лекарствени продукти, Българския фармацевтичен съюз и притежателите на разрешения за употреба на лекарствените продукти.

Инициатор на срещата бе заместник-министърът на здравеопазването д-р Атанас Кундурджиев. Той представи подготвения от МЗ меморандум за преодоляване на дефицита на лекарства, който трябва да бъде подписан от дистрибуторите. 

Само през януари в Асоциацията на научноизследователските фармацевтични производители в България АРФАРМ са получени 115 жалби за липса на животоспасяващи медикаменти. Сигналите зачестяват. 

В същото време вносът на въпросните лекарства е в количества, надхвърлящи нуждите с над 40%.

Според заместник-министъра на здравеопазването е необходим строг контрол върху лицата, които се занимават с паралелна търговия, за да не изчезват лекарства от аптечната мрежа. Здравното министерство предлага да се правят съвместни проверки от ИАЛ, НЗОК и Агенция „Митници“. 

На пръв поглед паралелният износ е в рамките на закона. Трябва да се направи обаче пропорционално ограничение на износа, за да бъдат задоволени нашите здравни потребности“, обяви д-р Кундурджиев.

От АРФАРМ допускат, че паралелният износ е между 6 и 10 процента от стойността на целия пазар, но е концентриран върху жизненоважните лекарства, които са евтини у нас, а в пъти по-скъпи в чужбина.

България е донор по отношение на паралелната търговия в Европа. Проблемът е, когато тя създава дефицити и застрашава живота и здравето на българите“, смятат дистрибуторите. 

Изпълнителният директор на ИАЛ доц. Асена Стоименова разкри фрапантни примери. Засечена е фактура за закупуване на лекарства на стойност над половин милион лева.

България не е първата страна, която е изправена пред този проблем, но е последната, която не го е решила“, каза доц. Стоименова.

Според нея срещата в здравното министерство е изключителна стъпка за решаване на кризата с лекарствата. Досега строги проверки не са правени, а са останали само в сферата на намеренията.

Предстои изработването на механизъм за отчетност и контрол, за да бъдат пресечени огромните злоупотреби и да се осигури достъпът на българите до висококачествени лекарствени продукти, допълва здравното министерство.

Мнения