Публикация

Медицински сестри и фармацевти ще се легитимират с европейска професионална карта

Тя ще се издава по електронен път


Европейска професионална карта, удостоверяваща професионална квалификация, ще бъде издавана по електронен път и в България, както в другите европейски страни. Това предвижда наредба, приета от Министерския съвет.

Документът дава гаранции, че специалистът отговаря на всички необходими условия да предоставя услуги в приемащата държава-членка. 

Професиите, които отговарят на условията за издаване на такава карта, са: медицински сестри с общ профил, фармацевти (с базово образование), физиотерапевти, планински водачи и агенти по недвижими имоти.

В Наредбата за условията и реда за издаване на европейската професионална карта се определят правилата за подаване на заявления, необходимите документи за издаването на професионалните карти, за получаването им от компетентните органи чрез Информационната система за вътрешния пазар, както и таксите, които се заплащат за обработване на заявленията.

С нормативния документ се цели да се осигури непрекъснат работен процес в Информационната система за вътрешния пазар и своевременно обработване на заявленията. Съществуващите досега затруднения при процедурите за признаване на професионални квалификации, включително и от административен характер, ще бъдат преодолени. Ще се редуцират разходите по процедурата, както и времето, необходимо за обработка на заявленията, се посочва в правителственото съобщение.

Национален координатор по взаимното признаване на професионалните квалификации е Министерството на образованието и науката.

Коментари