Публикация

ПОЧЕТНО ОТЛИЧИЕ НА БЧК ЗА ПРОФ. Д-Р ЦЕКОМИР ВОДЕНИЧАРОВ, ДМН

ПОЧЕТНО ОТЛИЧИЕ НА БЧК ЗА ПРОФ. Д-Р ЦЕКОМИР ВОДЕНИЧАРОВ, ДМН

ПОЧЕТНО ОТЛИЧИЕ НА БЧК ЗА ПРОФ. Д-Р ЦЕКОМИР ВОДЕНИЧАРОВ, ДМН


На 16 февруари 2017 г. в Овалната зала в сградата на Българския червен кръст Деканът на ФОЗ, МУ-София проф. д-р Цекомир Воденичаров, дмн беше отличен със златен медал за заслуги на БЧК. На тържественото събитие присъстваха управата на БЧК, деканското ръководство на ФОЗ, представители на академичните среди и журналисти.

            Председателят на БЧК акад. д-р Христо Григоров приветства проф. Воденичаров и присъстващите гости и отбеляза, че когато е била предложена и мотивирана кандидатурата за наградата Националният съвет на БЧК единодушно е подкрепил предложението. Значимото отличие се връчи на проф. Воденичаров за висока посветеност и ефективен хуманен принос в полза на обществото и академична, научно-изследователска и експертна дейност за развитие на медицинската наука и изграждане на Новото обществено здраве в България.

          Проф. Воденичаров прие с вълнение наградата и подчерта, че е благодарен и удовлетворен от ползотворното партньорство на ФОЗ и БЧК. Той заяви, че именно възприемането на здравеопазването като кауза обединява Факултета и БЧК и изрази надежда съвместно да се положат темелите на модернизацията на българското здравеопазване, която да доведе до модернизация на българската държава.

            Приветствени слова отправиха зам. деканите на ФОЗ проф. д-р Красимир Визев, дм и проф. д-р Невена Цачева, дмн, които с гордост заявиха радостта си от връчването на високо значимата награда на проф. Воденичаров.

" }-->

Коментари