Публикация

Лекарството при диабет канаглифлозин може да увеличи риска от ампутация на крайник 

Лекарството при диабет канаглифлозин може да увеличи риска от ампутация на крайник 

Опасността може да се отнася и до други медикаменти от същия фармакологичен клас


Комитетът за оценка на риска при проследяване на лекарствената безопасност (PRAC) към Европейската агенция по лекарствата предупреждава, че лекарството за лечение на захарен диабет тип 2 канаглифлозин може да увеличи риска от ампутация на пръст на крака.

В две клинични проучвания - CANVAS и CANVAS-R - е наблюдаван завишен брой ампутации на долен крайник (засягащи най-вече пръстите) при пациенти, приемащи този медикамент, в сравнение с тези, на които е било предписано плацебо. 

В изследванията са включени хора с висок риск от сърдечносъдови проблеми. На базата на наличните данни, PRAC препоръча промяна в информацията за тези лекарства.

Завишен риск засега не е наблюдаван в проучвания с другите лекарства от същия клас дапаглифлозин и емпаглифлозин. Въпреки това наличните данни са ограничени и опасността може да се отнася и до тях.

Подробна информация и допълнителни документи за това преразглеждане на английски език може да намерите уеб-сайта на ЕМА, както и в прикачените файлове.

Прикачени файлове

Canagliflozin_HCP.pdf
Canagliflozin_patients.pdf
WC500221431 (1).pdf

Коментари